Dierenbescherming roept op: stop de plezierjacht!

Een schiettent in het bos waar je op wilde dieren kan schieten. In onderstaand filmpje reageren mensen vol ongeloof en lopen ze hoofdschuddend door. Ze kunnen niet begrijpen dat je dieren voor de lol dood zou willen schieten. Maar het mag gewoon in Nederland: jagen voor het plezier! Weliswaar met een jagersbrevet op zak, maar vervolgens hoef je geen goede reden te hebben om hazen, konijnen, houtduiven, fazanten en wilde eenden te bejagen. En dat terwijl deze dieren in aantallen zorgwekkend afnemen. Daarom starten we vandaag de campagne #stopdeplezierjacht met een bijbehorende protestkaartenactie.
Dierenbescherming roept op: stop de plezierjacht!
We maken ons zorgen over de wilde eend, haas, houtduif, fazant en het konijn. Het gaat niet goed met deze dieren. Waarom mogen ze dan nog steeds vrij bejaagd worden?

Dieraantallen dalen

Veel mensen realiseren zich niet dat in Nederland voor het plezier gejaagd mag worden. Ze denken dat er altijd een goede reden moet zijn, zoals een gevaarlijke verkeerssituatie of als dieren schade aan bijvoorbeeld dijken veroorzaken. Maar dieren die door de overheid op de zogenaamde wildlijst zijn gezet, mogen zonder zo’n reden geschoten worden. Het gaat om de haas, fazant, wilde eend, houtduif en het konijn. Wij maken ons grote zorgen over deze dieren. Zo is inmiddels bekend dat het met de fazant en wilde eend in Nederland helemaal niet goed gaat. Gisteren kwam daar het verontrustende nieuws bij dat haas en konijn zelfs op de Rode Lijst zijn geplaatst waar ze worden aangemerkt als ‘gevoelig’. Daarop hebben we direct een brandbrief gestuurd aan minister Schouten van LNV met de oproep de jacht op deze dieren op te schorten.

Merendeel tegen plezierjacht

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking vindt jagen als hobby niet acceptabel. Dat blijkt uit het onderzoek 'Nederlanders en de jacht' uit december 2018 wat in opdracht van de Dierenbescherming is uitgevoerd door Blauw Research. Wij begrijpen dan ook niet dat de politiek ervoor kiest om een beleidsinstrument als de wildlijst, waarmee je plezierjacht mogelijk maakt, in stand te houden. Helemaal als het niet goed gaat met de dieren die daar op staan. De wildlijst was in het verleden nog veel langer en elk dier dat hierop stond, zoals de patrijs en de korhoender, kwam vroeg of laat in de problemen. Dat zie je nu ook weer gebeuren. Dit instrument is failliet.