Dierenbescherming: Stop per direct jacht op hazen en konijnen

Een kwart miljoen wilde eenden, houtduiven, hazen, konijnen en fazanten: dat is het ontluisterende aantal kleine wilde dieren dat elk jachtseizoen opnieuw wordt afgeschoten tijdens de plezierjacht. De populaties zijn mede hierdoor zo dramatisch afgenomen dat de haas en het konijn inmiddels op de Rode Lijst, een overzicht van bedreigde soorten, staan.
Dierenbescherming: Stop per direct jacht op hazen en konijnen

De Dierenbescherming roept de politiek op hier paal en perk aan te stellen door de wildlijst af te schaffen en heeft vandaag virtueel 44.802 protestkaarten overhandigd aan Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks), Tjeerd de Groot (D66), Leonie Vestering (PvdD), Peter Valstar (VVD) en Sandra Beckerman (SP).

De Dierenbescherming heeft vandaag virtueel 44.802 protestkaarten aangeboden aan de Tweede Kamer.

“Met de protestkaarten geven het Nederlandse publiek en de Dierenbescherming een gezamenlijk signaal af”, zegt politiek lobbyist Manon Stevens: “Een NEE tegen de plezierjacht en een JA tegen het afschaffen van de wildlijst.” Op de wildlijst staan de diersoorten die tijdens het jachtseizoen, uitsluitend voor het plezier van de jager, geschoten mogen worden.

Op de wildlijst staan de diersoorten die tijdens het jachtseizoen, uitsluitend voor het plezier van de jager, geschoten mogen worden.

Eerder al nam de Tweede Kamer een motie aan om haas en konijn te schrappen van de wildlijst. Minister Schouten van LNV laat naar aanleiding daarvan nieuw onderzoek doen naar de populatie van deze dieren. Afhankelijk van de uitkomst volgt al dan niet een verbod op de jacht op deze dieren. Het zorgt er echter wel voor dat tijdens het jachtseizoen 2021/2022, deze dieren nog gewoon geschoten mogen worden. De Dierenbescherming vindt dat onverstandig en vraagt de minister, hangende het onderzoek, het schieten op deze dieren stil te leggen. “Waarom extra risico nemen