Dierenbescherming: ‘Verplichte weidegang is wenselijk’

De Dierenbescherming vindt een verplichte weidegang voor koeien wenselijk. Kees Romijn van LTO Melkveehouderij sprak zich in een debat op Radio 1 onlangs uit tegen verplichte weidegang voor melkkoeien. “De meeste dieren zitten nu lekker binnen, uit de zon met fris drinkwater in de buurt,” stelde hij op een van de warmste dagen van het jaar.
Dierenbescherming: ‘Verplichte weidegang is wenselijk’

Uiteraard is het volgens de Dierenbescherming raadzaam om dieren die paar dagen in het jaar dat het extreem warm is overdag binnen te houden, maar dat neemt niet weg dat zij pleit voor een wettelijke verplichting van weidegang, om te voorkomen dat de melkkoe in de wei verloren gaat.

Welzijn koe

Koeien zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Voor de meeste Nederlanders is het dan ook ondenkbaar dat ze nooit meer buiten in de wei te zien zouden zijn. “En terecht,” zegt Bert van den Berg, beleidsmedewerker veehouderij bij de Dierenbescherming. “Weidegang is van groot belang voor het welzijn van de koe. Desondanks neemt het aantal koeien dat in Nederland weidegang krijgt, steeds verder af. Binnen is de bewegingsruimte krap en de ondergrond hard. Dit leidt onder meer tot stramheid, slijt- en doorligplekken en klauwontstekingen. Als het weer het maar enigszins toestaat, is de beste plaats voor de koe in de wei.”

De Dierenbescherming zet zich op allerlei manieren in voor behoud van weidegang. Zo neemt zij deel aan de Stichting Weidegang, die onderzoek, advies en voorlichting voor melkveehouders over beweiden verzorgt, ook in situaties waarin weiden wat lastiger is. De Stichting is ook verantwoordelijk voor het uitgeven en borgen van het weidezegel als keurmerk voor zuivel van weidende koeien.

Convenant Weidegang

In een onlangs gepubliceerd rapport voorziet LEI Wageningen UR dat in 2025 twee van de drie koeien zonder stimulerend beleid permanent op stal staan. Om de dieren in de wei te houden, hebben bijna 60 partijen uit de voedselketen - waaronder de Dierenbescherming - de handen ineengeslagen. Zij zien het als hun verantwoordelijkheid om tenminste het huidige niveau van weidegang te behouden en hebben daartoe het Convenant Weidegang ondertekend.

“In de wei kunnen koeien hun natuurlijke gedrag vertonen. Maar laten we het ethische argument dat alle dieren recht hebben om naar buiten te gaan ook niet vergeten. In de pluimvee- en varkenshouderij is dat helaas grotendeels verloren gegaan. De meeste melkkoeien komen nog wel buiten en dat willen we in de toekomst graag zo houden,” besluit Van den Berg.