Dierenbescherming wil meer koeien in de wei

Steeds meer koeien in Nederland komen nooit meer buiten. Dit komt het welzijn van de koeien niet ten goede. Daarom wil de Dierenbescherming van de partijen die deelnemen in het Convenant Weidegang nog meer inzet om koeien in de wei te houden.
Dierenbescherming wil meer koeien in de wei

In 2012 ondertekende de Dierenbescherming het Convenant Weidegang, samen met ruim vijftig partijen uit bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Afgelopen maandag kwamen deze partijen voor de derde keer bijeen om de vorderingen te bespreken. Helaas moest worden geconstateerd dat het aantal koeien dat weidegang krijgt weer iets is afgenomen. De Dierenbescherming, Milieudefensie, Natuur en Milieu en de 12 Landschappen zagen dit al aankomen en verstuurden al voor de bijeenkomst de ondertekenaars een oproep aan de ondertekenaars van het convenant dat de inspanningen geïntensiveerd moeten worden. Dit voorstel is redelijk positief ontvangen en zal in de komende maanden worden besproken en ingevuld.

Koe in de wei is gezonder

Koeien die altijd op stal staan, hebben een slechter welzijn dan koeien die in de wei grazen. Zo hebben ze een verhoogd risico op ernstige klauw- en uierontstekingen en doorligplekken. Daarom zet de Dierenbescherming zich al meer dan tien jaar, samen met het betrokken bedrijfsleven en de overheid, in voor behoud en herstel van weidegang. Met succes: steeds meer melkveehouders beseffen dat weidegang vakmanschap vraagt waar je trots op kunt zijn. En het inzetten van melkrobots betekent niet meer automatisch dat er gestopt kan worden met weidegang. Zo heeft Lely, de grootste producent van melkrobots, afgelopen maandag het Convenant Weidegang zelfs ondertekend. Bij verkoop van een melkrobot wijst Lely op de mogelijkheden van beweiding.

Steeds minder koeien in de wei

Toch is de weidegang weer teruggelopen. Volgens de zuivelindustrie krijgt nog 72 procent van de koeien minstens 120 dagen per jaar, minimaal zes uur per dag weidegang. Maar het onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit berekende dat dit nog maar 65 procent is. Een uiterst zorgelijke en voor de Dierenbescherming niet aanvaardbare ontwikkeling. Als deze trend zich doorzet, staat in 2020 nog maar 57 procent van de koeien in de wei. Om dit te voorkomen, moeten de convenantspartijen zich nog meer inspannen. Zo dienen melkveehouders ervoor te zorgen dat ze niet alleen hun aantal dieren, maar ook hun weidegrond uitbreiden. De zuivelindustrie zou haar weidegangpremies moeten verhogen.

Meer zuivel van weidekoeien in supermarkt

Ook de Dierenbescherming neemt haar verantwoordelijkheid. Wij gaan het komende jaar de supermarkten er nadrukkelijker op wijzen dat zij ook een stapje harder moeten lopen. Zij zouden steeds meer zuivelproducten moeten gaan verkopen gemaakt van zuivel van koeien in de wei.