Dierenbescherming wil slim cameratoezicht in alle slachthuizen

Opnieuw beelden van vreselijke dierenmishandeling in slachthuis

En weer komen er uit een slachthuis gruwelijke beelden van ernstige dierenmishandeling. Het is dieptreurig dat na alle eerdere soortgelijke voorvallen er nog steeds slachthuizen zijn die hun personeel niet goed scholen en begeleiden om dit soort onaanvaardbare misdragingen te voorkomen.


Dierenbescherming wil slim cameratoezicht in alle slachthuizen

Anderhalf jaar na de vreselijke beelden van mishandeling van varkens in een Nederlands slachthuis komt RTL vandaag opnieuw met dergelijke beelden, nu uit een slachthuis in Epe. Te zien is o.a. hoe een medewerker hard op het lijf en op de kop van drie achtergebleven varkens slaat. Verschrikkelijk en ook nog eens volkomen zinloos, want de varkens proberen weg te duiken in plaats van door te lopen. Ook is te zien hoe runderen achtervolgd worden met een apparaat dat elektrische stroomstoten afgeeft. De leidinggevenden van slachterijen waar dit soort dingen gebeuren moeten zich diep schamen.

Slim cameratoezicht om eind te maken aan geweld in slachthuizen

Het is de zoveelste keer dat dit soort misstanden naar buiten komen. Gelukkig kijkt niet iedereen lijdzaam toe. In januari van dit jaar maakten we bekend dat de Dierenbescherming samen met Deloitte, Eyes on Animals en slachterij VION een innovatief camerasysteem heeft ontwikkeld dat met slimme software automatisch beelden van potentiële dierenwelzijnsproblemen herkent. Dit wordt in een dashboard aangeboden aan de dierenwelzijnsfunctionaris van het slachthuis. Deze kan vervolgens actie ondernemen. Een module voor het uitladen van varkens in het slachthuis is klaar en is inmiddels bij de drie Nederlandse varkensslachterijen van VION geïnstalleerd. Aan verdere modules voor varkens-, rundvee- en pluimveeslachthuizen wordt gewerkt. Het slachthuis in Epe dat nu wegens dierenmishandeling in het nieuws is, moet nu als de wiedeweerga het slimme cameratoezicht invoeren. En als dit niet gebeurt, legt de Dierenbescherming dit aan dit slachthuis op, want hier worden ook varkens voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming geslacht*.

Bandsnelheid omlaag

De minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft een fundamentele herbezinning op het slachtsysteem aangekondigd. Daarbij heeft de Dierenbescherming o.a. ingebracht dat de werkdruk in de slachthuizen omlaag moet. Als er per uur vele honderden dieren uitgeladen, door het slachthuis gedreven, gedood en verwerkt moeten worden, is het geen wonder dat het slachthuispersoneel de dieren gehaast opdrijft en erop gaat slaan als men vindt dat dieren te langzaam lopen. De dieren raken hierdoor zeer gestrest en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het vlees, dus al die haast is niet alleen slecht voor het dierenwelzijn, maar ook voor de economische resultaten van het slachthuis.

Beter geschoold en vast personeel

We dringen er in gesprekken bij de ministeries van Sociale Zaken en Landbouw ook aan op een beter personeelsbeleid van de slachthuizen. Volgens Europees onderzoek zijn de meeste dierenwelzijnsrisico’s in varkens-, rundvee- en pluimveeslachthuizen terug te voeren op gebrek aan ervaring en uitputting van het slachthuispersoneel. Dat is geen wonder als het overgrote deel bestaat uit flexwerkende arbeidsmigranten die naast het zware werk ook nog eens te maken hebben met baanonzekerheid, verre van ideale woonomstandigheden en vaak alweer vertrokken zijn voor ze de verplichte dierenwelzijnstraining hebben gedaan. De gesprekken lopen nog, maar de grootste slachterij in Nederland, VION, heeft inmiddels laten weten op kritische plekken in het slachtproces personeel in vaste dienst te gaan nemen.

Het is de hoogste tijd dat alle slachterijen nu eindelijk orde op zaken stellen. Als Dierenbescherming zullen we er alles aan doen wat binnen ons vermogen ligt om dit te bewerkstelligen.

*Update: Goosschalk heeft zich afgemeld als Beter Leven slachterij.