Dierenbescherming zet vraagtekens bij afschot damherten

De Dierenbescherming wil opnieuw in gesprek met de gemeente Amsterdam over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op 19 mei kwam via het Haarlems Dagblad naar buiten dat het afschot van duizenden herten in het gebied niet het beoogde effect heeft. Beheerder Waternet en de Faunabeheereenheid willen het aantal damherten drastisch terugbrengen. Volgens hun plannen hadden nu 1479 damherten in het gebied over moeten zijn, maar dat blijken er ongeveer 3100 te zijn. Vanaf het begin was de Dierenbescherming al tegen het afschot. We hebben het tot aan de hoogste rechter proberen tegen te houden, en nu blijkt het huidige afschot van duizenden gezonde dieren nauwelijks effect te hebben.
Dierenbescherming zet vraagtekens bij afschot damherten

In een brief, die we vandaag naar het college van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam hebben gestuurd, vragen we om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over het beheer van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Nu blijkt dat het huidige afschot de aantallen niet omlaagbrengt, is volgens ons de tijd rijp om nog eens goed te kijken naar andere mogelijkheden om eventuele schade in het gebied te voorkomen. En niet, zoals men tot onze afschuw voorstelt, inzetten op het jaarlijks doden van nog meer dieren.

Alternatieven voor afschot

Femmie Smit, programmamanager In Het Wild Levende Dieren: "Er zijn alternatieve manieren om de damherten te beheren. Het zou zonde zijn als ervoor gekozen wordt om nog eens duizenden damherten extra af te schieten zonder (ook) de alternatieven in het beheer op te nemen, en dit alleen maar door het veel te kleine effect van het huidige afschot."

Damhert van essentieel belang

We zijn van mening, mede op basis van adviezen van onafhankelijke experts, dat het gebied veel meer damherten aankan dan het huidige faunabeheerplan aangeeft. Sterker nog: dat dit zelfs nodig is om de natuurdoelstellingen, zoals het openhouden van het grijze duin, te behalen. Daar waar overbegrazing wel tot natuurproblemen kan leiden, kan er beter voor gekozen worden om delen tijdelijk uit rasteren waardoor de herten hier niet bij kunnen. Hopelijk staat de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam open voor een gesprek, zodat we samen tot een diervriendelijker beheer van het gebied kunnen komen.