Dierentehuis Amstelveen sluit definitief haar deuren

Sinds april dit jaar heeft de Dierenbescherming de locatie Dierentehuis Amstelveen vanwege een combinatie van factoren tijdelijk moeten sluiten. Na een grondige heroverweging met betrekking tot de toekomst is besloten dat de locatie niet meer opengaat en per 1 november definitief haar deuren sluit.

Dierentehuis Amstelveen sluit definitief haar deuren

Afweging definitieve sluiting

De afgelopen maanden is gebleken dat de opvang van dieren uit de regio Amstelveen zonder problemen kan plaatsvinden in Hoofddorp. Daarnaast is het pand in Amstelveen oud en vergt het nodige onderhoud. Zelfs met een grondige verbouwing zal het pand/kavel niet kunnen voldoen aan de criteria van de Dierenbescherming voor een goede opvang zoals onder andere beschreven in het programma van eisen. Met een landelijke trend van dalende aantallen dieren in de opvang en de verwachting dat deze trend de komende jaren verder zal doorzetten, dient de Dierenbescherming in het kader van een gezonde bedrijfsvoering kritisch te kijken naar de inzet van haar mensen en middelen versus aantallen dieren/dierenwelzijn. Voor Amstelveen is op basis van alle overwegingen besloten tot definitieve sluiting op 1 november.

Opvang van dieren

Het huidige contract dat de Dierenbescherming heeft met de gemeente Amstelveen en omstreken voor de opvang van zwervende honden en katten wordt onverminderd voortgezet op onze locatie in Hoofddorp aan de Hoofdweg 565 Westzijde. Daar zijn de afgelopen maanden zwerfdieren uit de regio Amstelveen professioneel en liefdevol opgevangen. Ons centraal en rustig gelegen Dierenopvangcentrum Haarlemmermeer biedt hiervoor alle mogelijkheden voor hoogwaardige dierenhulp. Ook na 1 november gaan alle zwerfdieren uit de regio Amstelveen hier heen voor de benodigde zorg. Mensen uit Aalsmeer, Amstelveen, de Ronde Venen en Uithoorn die niet meer voor hun dier kunnen zorgen of een dier willen adopteren kunnen hier terecht na het maken van een afspraak. Bovendien heeft de locatie in Hoofddorp na reservering mogelijkheden voor zowel dag- als vakantieopvang.

Vrijwilligers bedankt!

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk op een passende wijze afscheid te nemen van alle vrijwilligers en andere betrokkenen om hen persoonlijk te bedanken voor hun tomeloze inzet en toewijding. De vele dieren uit Amstelveen en omstreken die zij verzorgd hebben, konden door hen een nieuw en liefdevol nieuw thuis vinden. De Dierenbescherming is een ieder zeer dankbaar voor de getoonde hulp en inzet.