Dierenwelzijn en broeikasgassen: tijd voor een écht integrale aanpak

Het digitale Magazine 'Integraal Aanpakken' sprak met Bert van den Berg, Programmamaker Veehouderij, over dierenwelzijn en emissiereductie in de veehouderij. Wat doet de Dierenbescherming rond verduurzaming in de veehouderij?

Bert van den Berg

Door: Bert van den Berg Programmamanager veehouderij

Dierenwelzijn en broeikasgassen: tijd voor een écht integrale aanpak

“Reductie van broeikasgassen is heel belangrijk, maar moet direct ingebed worden in een echt integrale aanpak van de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Wat sleutelen aan voer, dier, stal en mest gaat de neerwaartse spiraal waarin de veehouderij zit niet doorbreken. Het is tijd voor een radicale ommezwaai onder het motto ‘minder en beter’."

Veehouderijsystemen moeten echt integraal herontworpen worden door de belangrijkste behoeften van dier, boer, milieu en burger als programma van eisen voor het ontwerp te nemen.

Er wordt in mijn optiek nu niet of in ieder geval te weinig gelet op dierenwelzijn. Maar als we geen aandacht zouden hebben voor de positie van de boer en voor het milieu dan gaat het uiteindelijk ook met het dierenwelzijn niet goed komen. We moeten samen serieus op zoek naar win win-maatregelen die beter zijn voor milieu, boer én dier.”

Lees het interview hier

Het volledige magazine is hier te lezen

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij