Diervriendelijker beheer ganzen

Afgeschoten of vergast worden: dat is vaak het lot van ganzen waarvan overlast wordt ervaren in Nederland. Als Dierenbescherming willen we dit uiteraard zoveel mogelijk voorkomen en sturen we aan op diervriendelijke(re) alternatieven. Een van deze alternatieven is het goed en zorgvuldig uitvoeren van nestbeheer.
Diervriendelijker beheer ganzen

Nestbeheer

Nestbeheer houdt in dat eieren in een vroeg stadium worden behandeld met bijvoorbeeld maiskiemolie. Het is een vorm van geboortebeperking, omdat deze handeling nog gebeurt voordat een jong zich in het ei ontwikkelt. Door deze methode is het doden van jonge en volwassen dieren niet meer nodig en voorkom je veel dierenleed.

De eieren worden behandeld met (bijvoorbeeld) maiskiemolie.

Gemeenten

Nestbeheer bestaat onder andere al in Amsterdam, waardoor ganzen in deze regio niet gedood hoeven te worden, en nu gaat ook de gemeente Rijswijk nestbeheer toepassen. Dit juichen we toe en we pleiten ervoor dat meer gemeenten die ganzenoverlast ervaren dit voorbeeld volgen.

Vrijwilligers gezocht

De gemeente Rijswijk zoekt nog wel vrijwilligers. Dus wil je graag buiten in het veld actief zijn en bijdragen aan diervriendelijker ganzenbeheer? Meld je dan nu aan via vrijwillig.faunabeheer@dierenbescherming.nl. Donderdagmiddag 1 februari vindt een instructiemiddag plaats met een specialist in nestbeheer en wordt een rooster opgesteld.