Doek valt voor edelherten in Oostvaardersplassen

Het doek voor 1.830 edelherten in de Oostvaardersplassen lijkt definitief gevallen nu de rechter in Lelystad vandaag wederom oordeelde dat niets afschot van de dieren in de weg staat. Vorige week was de inzet van onder andere Fauna4Life en Dierbaar Flevoland dat het schieten en opjagen van de edelherten ook de nodige nadelige gevolgen heeft voor andere dieren in het gebied, met name voor de vogels.

Doek valt voor edelherten in Oostvaardersplassen

Net als eerder de Dierenbescherming, wilden de organisaties ook dat de rechter het voorgenomen afschot zou schorsen totdat alle lopende bezwaren tegen de plannen van de provincie Flevoland met het natuurgebied zijn behandeld. Hieraan wordt dus wederom geen gehoor gegeven. De rechter in onze zaak oordeelde notabene dat het niet in het belang van het welzijn van de dieren zou zijn om langer te wachten met afschot. Daarmee wordt duidelijk een voorschot genomen op mogelijke sterfte in de winter en de emoties die daarover ontstaan bij het publiek.

Niet duidelijk

De Dierenbescherming blijft van mening dat gebiedsuitbreiding en afschot bij onacceptabel lijden de enige redelijke opties zijn voor de dieren in de Oostvaardersplassen. Wanneer en onder wiens toezicht de herten worden geschoten lijkt vooralsnog niet duidelijk. Ook over de geplande ‘paardenverhuizing’ bestaat nog steeds veel onduidelijkheid.