Drachtige koeien massaal naar de slacht

Om het fosfaatoverschot terug te dringen, gaan dit jaar naar schatting 160.000 koeien vervroegd naar het slachthuis. Duizenden van deze koeien zijn drachtig, dus ook hun ongeboren kalfjes zullen sterven. Dit schrijft het Reformatorisch Dagblad.
Drachtige koeien massaal naar de slacht

Een kwalijke zaak, reageert programmanager Bert van den Berg van de Dierenbescherming in de krant. “Zolang het om zieke of gewonde drachtige dieren gaat, is het nog te billijken om die naar de slachterij te brengen. Maar je praat nu over gezonde dieren.”

Inkrimping veestapel

Koeien produceren via de mest teveel fosfaat. Het was de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws. Om die hoeveelheid terug te dringen, is het zogeheten fosfaatreductieplan in werking gesteld. Een van de onderdelen van dit plan is inkrimping van de veestapel. Dit moet een besparing van 2,5 miljoen kilo fosfaat opleveren, wat overeenkomt met de mestproductie van 160.000 koeien.

Boeren die vrijwillig hun bedrijf beëindigen, krijgen een premie. Voor deze regeling is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot nu toe hebben al bijna 500 boeren zich aangemeld, die samen meer dan 40.000 dieren hebben. Een boer van wie de aanvraag wordt toegekend, moet zijn dieren binnen zes weken afvoeren naar de slacht, of verkopen voor export.

Drachtige koeien naar de slacht

Aangezien gemiddeld 80% van de koeien op een boerderij drachtig is, leidt de regeling er automatisch toe dat duizenden drachtige koeien naar de slacht gaan. “Bij grootschalige slacht is het onvermijdelijk dat drachtige koeien aan de slachthaak belanden,” aldus Van den Berg in het Reformatorisch Dagblad. “Dat speelde in 2001 bij de ruimingen om verspreiding van de mond- en klauwzeer te voorkomen. En nu met het fosfaatreductieplan weer.”

Geen wegwerpartikel

Hoe denkt de programmamanager over het doden van ongeboren kalveren? “Ethisch gezien vinden wij dat een dier geen wegwerpartikel is. Als er snel zuurstof bij het ongeboren kalf komt, kan dat tot bewustzijn komen en sterven door verstikking. Slachterijen zijn er niet blij mee. Ik heb met vleesverwerker VION gesproken en dat wil geen drachtige koeien slachten. Maar het is duidelijk dat het toch gaat gebeuren. Wij hadden liever gezien dat de melkveestapel in Nederland geleidelijk zou worden ingekrompen, omdat boeren in dat geval de tijd hebben om alleen niet-drachtige koeien te selecteren voor de slacht.”

Het hele artikel lees je hier.