Een coalitie van mens, dier en maatschappij

Voor eensgezindheid moet je nu niet in Nederland zijn; rond verkiezingstijd zijn we verdeelder dan ooit. Als Dierenbescherming vinden we het uiteraard belangrijk dat dierenwelzijn een rol speelt in het politieke debat, maar momenteel zoeken mensen vooral steun bij stromingen die hun belangen zeggen te vertegenwoordigen. Dat geldt voor boeren, voor natuurbeheerders, voor baasjes van dieren. Maakt het dan uit of je oud of jong, rijk of arm, links of rechts bent
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Een coalitie van mens, dier en maatschappij

Ik geloof heilig dat we over een week of wat blij zijn dat we weer over kunnen gaan tot het échte debat. Over hoe we in de driehoek 'mens, dier en maatschappij' op een manier kunnen samenleven die recht doet aan ieders belangen. Dat betekent in de visie van de Dierenbescherming dat we de serieuze intentie moeten hebben om samen te werken, zeker op een gebied als dierenwelzijn, waar de belangen immers zo ver uit elkaar kunnen liggen.

Spanningsveld

Want, aan dieren wordt plezier beleefd, maar er wordt ook fors geld met ze verdiend, ze worden doodgeknuffeld, maar ook verwaarloosd, ze worden gekoesterd, maar ook uitgebuit. In dat spanningsveld nu een stemadvies geven is dan ook niet ons 'ding'; officieel zijn we als Dierenbescherming 'partijpolitiek neutraal'. Dat wil niet zeggen dat we geen mening hebben, maar we vinden dat iedereen de ruimte moet krijgen om z'n belangen op allerlei gebied
vertegenwoordigd te laten zijn. En dat wij dan dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben, moge duidelijk zijn.

Maar weet u wat ik nou zo aardig vind? Als je de partijprogramma's analyseert, wat wij natuurlijk hebben gedaan, dan is het niet verbazingwekkend dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen wat bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren vindt en onze standpunten. Kijk je echter bij het CDA, dan zie je dat daar als vanouds de belangen van de vee-industrie worden verdedigd. Logisch, traditioneel verdient hun achterban daar z'n boterham. Maar het is datzelfde CDA dat óók expliciet maakt in haar verkiezingsprogramma dat er een houdverbod van dieren moet komen voor notoire dierenkwellers! Ik bedoel maar, het is allemaal niet zo zwart/wit als het misschien lijkt. Want, juist dat houdverbod blijkt volgens een onderzoek dat wij hebben laten doen volgens de kiezer een heel belangrijk onderwerp om nu eindelijk eens te regelen.

Hete hangijzers

Een advies ga je van ons dus niet krijgen. Ja, ga vooral stemmen en ja, laat dierenwelzijn meewegen, maar volg vooral je hart en doe wat goed is. Dan kunnen we na 15 maart de balans opmaken en gaan werken aan een samenleving waarin met respect voor elkaars standpunten serieus werk wordt gemaakt van een aantal dossiers die het verdienen opgepikt te worden. Want, dat moet me van het hart, veel aandacht voor hete hangijzers uit onze hoek, het dierenwelzijn, is er momenteel niet.

De partijen buitelen dezer dagen over elkaar heen als het gaat over de zorg, maar de tikkende tijdbom die de vee-industrie is voor onze gezondheid is lijkt geen politieke issue. En de herstructurering van de pluimveehouderij wordt niet besproken terwijl de kippen nog steeds binnen zitten. Of wat te denken van de groeiende problemen in de melkveehouderij, de onnodige jacht op miljoenen soms zelfs beschermde dieren?

Samenwerking zal cruciaal blijken, ook op de dossiers die nu geen rol spelen in het verkiezingsdebat, maar straks weer rokend en stomend op tafel komen te liggen van het nieuwe kabinet. Dat samenwerking tussen hoofdrolspelers, gefaciliteerd door de politiek, een formule voor succes is, laat de Dierenbescherming zien met haar Beter Leven keurmerk voor diervriendelijker producten. Na tien jaar gaan we nog dit jaar meemaken dat we al 100 miljoen dieren een beter leven hebben kunnen geven!

Laten we na de polarisatie die nu eenmaal hoort bij het verkiezingscircus straks weer kijken of we de lessen die we hebben geleerd van het Beter Leven keurmerk kunnen doortrekken: een grote NGO, een belangenorganisatie, die samenwerkt met bedrijfsleven, burgers én de overheid om bescherming van dieren een volwaardige plek in onze maatschappij te geven. Een echte coalitie, van mens, dier en maatschappij. Ik ga ervoor!