Eendensector neemt stappen, open water blijft struikelblok

Naar aanleiding van de beelden van RTL Nieuws, waarin eenden werden overgegooid en geschopt, bezochten wij in 2018 eendenslachterij Tomassen Duck-To. In het najaar van 2018 bezochten we samen met een vertegenwoordiger van Tomassen een eendenbedrijf, om over de voortgang te praten die de eendensector wil maken op het gebied van dierenwelzijn.
Lisanne Stadig

Door: Lisanne Stadig Beleidsmedewerker Veehouderij

Eendensector neemt stappen, open water blijft struikelblok

Verplichte cursus eenden vangen

De vorige keer sprak Tomassen Duck-To het voornemen uit om maatregelen te treffen die zorgen dat het vangen van de eenden beter verloopt. Nu is duidelijk dat zo’n cursus, voor vangploegen die eenden vangen, er daadwerkelijk gaat komen. Voor vangploegen die kippen vangen en aangesloten zijn bij het kwaliteitssysteem IKB is een cursus momenteel al verplicht. De twee partijen die deze cursus aanbieden zullen in de toekomst ook het vangen van eenden in de lesstof opnemen. Deze cursus wordt verplicht voor alle professionele vangploegen. De Dierenbescherming vindt het positief dat deze stap wordt genomen, en hoopt dat de cursus bijdraagt aan een beter dierenwelzijn.

Duck Quality Program

Daarnaast werkt Tomassen Duck-To aan een eigen kwaliteitssysteem, het Duck Quality Program. Hierin zullen extra eisen worden opgenomen waar eendenhouders aan moeten voldoen. De controles worden uitgevoerd door een externe instantie, die (onaangekondigde) bezoeken zal brengen tijdens het vangen en laden. De exacte inhoud van het kwaliteitssysteem is nog niet bekend.

Open water nog lastig

Wel is duidelijk dat echt open water niet verplicht gaat worden. Op een aantal bedrijven zal een nieuw type drinkers getest worden, waarbij de dieren de snavel nat kunnen maken en zo hun verenkleed kunnen poetsen. We vinden het erg jammer dat meer open vormen van water van tafel lijken te zijn. Als je eenden de keuze geeft tussen verschillende vormen van water, kiezen ze namelijk de meest open vorm (bijv. liever een open bad dan een klein gootje waar ze enkel uit kunnen drinken). Dit sluit het beste aan bij hun natuurlijke behoefte: ze gebruiken open water niet alleen om te zwemmen, maar ook om hun veren te poetsen en om voedsel te zoeken (het zogenaamde snebberen).

Eenden in de eendenhouderij kunnen niet in open water zwemmen en hun natuurlijk gedrag vertonen. Dat vinden we jammer.

De Dierenbescherming staat positief tegenover het initiatief van Tomassen Duck-To om een kwaliteitssysteem op te zetten, maar vindt dat open water hier ook onderdeel van zou moeten zijn. Dit is essentieel voor het welzijn van de eenden, en dus voor een aanvaardbaar productiesysteem.