Einde draverijwedstrijd Maliebaan Utrecht

De draverijwedstrijd die vandaag op de Maliebaan in Utrecht wordt gehouden, als lustrumactiviteit van de Diergeneeskundige Studenten Kring (DSK), is meteen ook de laatste. Aan deze traditie komt hiermee een eind en dat is voor de paarden goed nieuws.

Einde draverijwedstrijd Maliebaan Utrecht

Enige tijd geleden vroeg de gemeente Utrecht aan de Dierenbescherming om input voor de beoordeling van een subsidieaanvraag voor dit evenement. De gemeente gaf tegen haar zin een vergunning af, dierenwelzijn is nu eenmaal geen grond om een vergunning te weigeren en kon ook de subsidie niet weigeren. We zijn verbaasd dat de veterinaire wereld ervoor kiest om zo’n evenement te organiseren, puur omdat het traditie is en het dierenwelzijn daaraan ondergeschikt maakt.

Paneldiscussie dierenwelzijn

Het evenement deed sowieso veel stof opwaaien, daarop besloot de DSK vooraf aan de draverij een paneldiscussie te organiseren over dierenwelzijn. Collega Elly von Jessen neemt deze ochtend daaraan deel als panellid. Ons standpunt is helder. Uitgaand van de intrinsiek waarde van het dier, vragen we ons vooral af hoe het aangespannen rennen de paarden dient, wat voor de faculteit Diergeneeskunde de educatieve waarde is van zo’n happening en hoe de dierenartsen van de toekomst hierbij het begrip ‘intrinsieke waarde’ invullen.

Stoppen met kortebaandraverij

Nu een paar dagen geleden bekend werd, dat de traditie eindigt, zijn op deze vragen eigenlijk al stilzwijgend antwoorden gekomen. De keuze van de DSK om hiermee te stoppen benadrukt dat de maatschappij aan het veranderen is en dat o.a. onze argumenten in waarde toenemen. Zelf zeggen ze er over: “De huidige discussie over dierenwelzijn heeft bij ons geleid tot de vraag of een kortebaandraverij de juiste vorm is om als studenten de activiteiten van de faculteit Diergeneeskunde bij een breed publiek over het voetlicht te brengen.” De organisatie verdient wat ons betreft een dikke blos bloemen.

Petitie tegen trainings- en dwangmiddelen

En, toevallig of niet, Dier en Recht is van de week petitie gestart tegen de onsportieve toestanden in de draverijsport. Zij vragen de minister van Landbouw om een aantal trainings- en dwangmiddelen die bij de paarden pijn, verwondingen en ongemak veroorzaken, te verbieden. Zelfregulering in de paardensector heeft tot niets geleid, dus wil Dier & Recht met wetgeving betere regels afdwingen.