Stalbranden: eindelijk overheidsmaatregelen

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels. De Dierenbescherming is blij dat de overheid ten langen leste de handschoen oppakt en houdt de komende jaren een kritische vinger aan de pols.

Stalbranden: eindelijk overheidsmaatregelen

Demissionair minister Schouten van Landbouw reageerde vorige week op een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waaruit bleek dat het ministerie onvoldoende prioriteit geeft aan het voorkomen van stalbranden. Daar lijkt nu verandering in te komen. Bedoeling is dat het aantal stalbranden en de vele tienduizenden dodelijke dierlijke slachtoffers die jaarlijks zijn te betreuren in 2026 zijn gehalveerd ten opzichte van 2020.

Verplichte keuring

De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra, schrijft de rijksoverheid in een nieuwsbericht. Daarom worden vanaf 2023 jaarlijkse visuele keuringen van inpandige elektra en op de daken aangelegde zonnestroominstallaties voor álle stallen verplicht. Daarnaast krijgen de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring. Bij de overige veehouderijen is dit om de vijf jaar. Ook moeten de overlevingskansen van dieren worden vergroot. Hoe precies wil de overheid verder onderzoeken.

De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra, schrijft de rijksoverheid in een nieuwsbericht.

Branddetectie

Voor nieuwbouw geldt al sinds april 2014 de eis dat de technische ruimte ingepakt moet worden in een 60 minuten brandwerende schil. Nu wil de minister dit ook gaan verplichten voor ‘grotere veehouderijen’ van vóór april 2014. Die grotere veehouderijen moeten straks ook preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte te hebben en iemand in dienst hebben die een (brand)veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Juist in megastallen komt brand relatief vaak voor en is het aantal slachtoffers meteen enorm groot.

Brandcompartimenten

Stallen zijn ingedeeld in brandcompartimenten, die onderling gescheiden worden door een 60 minuten brandwerende muur. Zo’n compartiment mag 2500 m2 groot zijn en onder voorwaarde nog groter. Bij brand in een veestal met grote brandcompartimenten is het risico groot op veel dierlijke slachtoffers. Daarom wil Schouten een grens gaan stellen aan het aantal dieren per brandcompartiment. Ook zal met het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid bekeken worden om een maximum grens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen.

Stalbranden blijken zich vaak heel snel te verspreiden via de kanalen van luchtwassers. Schouten wil daarom de luchtwasser uit de Maatlat Duurzame Veehouderij schrappen, zodat het bouwen van een luchtwasser niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komt.

Zoals gezegd blijft de Dierenbescherming de uitvoering van de plannen nauwlettend volgen. Onduidelijk is bijvoorbeeld vooralsnog wat verstaan wordt onder ‘grotere veehouderijen’, hoe groot een brandcompartiment straks nog mag zijn en hoeveel dieren daarin mogen worden gehouden, en wanneer sommige nieuwe regels van kracht worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om de toepassing van brandwerende materialen en detectie-apparatuur. Concreter dan “in de toekomst” wordt het niet in de kamerbrief.