EU spreekt zich uit tegen handelsakkoord Zuid-Amerika, minister Kaag ook?

De Dierenbescherming roept minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om zich in Europa uit te spreken tegen het voorliggende Mercosur-verdrag. Dit is het handelsakkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur die bestaat uit een aantal Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. In onze brief aan de minister leggen we uit dat we het een uitgesproken slecht akkoord voor dieren, voor de natuur, en voor de Nederlandse en Europese burgers vinden.
EU spreekt zich uit tegen handelsakkoord Zuid-Amerika, minister Kaag ook?

Daarbij vraagt de Dierenbescherming uiteraard in het bijzonder aandacht voor zaken die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, we willen dat dit écht goed geregeld wordt in de handelsakkoorden. Het Mercosur-EU Handelsakkoord zou grote gevolgen hebben voor de import van dierlijke producten vanuit Zuid-Amerika, zoals rundvlees, dat niet voldoet aan Europese welzijns- en productnormen. De intensieve veehouderij heeft tevens een grote impact op de natuur en het milieu in Zuid-Amerika.

Het Mercosur-EU Handelsakkoord zou grote gevolgen hebben voor de import van dierlijke producten vanuit Zuid-Amerika, zoals rundvlees, dat niet voldoet aan Europese welzijns- en productnormen.

Weerstand groeit

De weerstand tegen handelsakkoorden die handelsbelangen boven alles stellen, groeit. Eerder deze week sprak de Luxemburgse Minister van Buitenlandse Zaken al uit, dat zijn land het voorliggende akkoord zó niet kan ondertekenen. Ook het Europees Parlement nam afgelopen dinsdag een resolutie aan, waarin zij zich in dezelfde zin uitspreken tegen ratificatie. Dat is een belangrijke ontwikkeling met het oog op het slagen van het handelsakkoord met de Mercosur-landen.

Oproep aan minister

In het goedkeuringstraject gaat het op dit moment echter vooral en nu eerst om het standpunt van de nationale regeringen. We roepen minister Kaag bij deze dan ook nog eens op, zich -publiekelijk- uit te spreken tegen dit handelsakkoord! Ook de Tweede Kamer heeft haar net voor de zomer in een motie al opgeroepen om dit te doen.