Europees paardenwelzijnsbeleid van stap naar draf

Goed nieuws uit Brussel! Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid gestemd voor een initiatiefnota over het verbeteren van paardenwelzijn in Europa. De Europese Commissie is nu verplicht om met beleid te komen om het welzijn van paarden in Europa te verbeteren. De Dierenbescherming heeft zich hier jaren voor ingezet en is dus erg blij met dit resultaat.
Europees paardenwelzijnsbeleid van stap naar draf

Met het aannemen van de nota komt er nu onder andere beleid op de transporttijden van slachtpaarden en de registratie en verspreiding van belangrijke informatie van alle paardachtigen in Europa. Daarnaast kunnen kleinere bedrijven financiering krijgen als beloning voor het hanteren van hoge welzijnsnormen voor hun paarden.

Julie Girling

De initiatiefnota is geschreven door Europarlementariër Julie Girling. Zij heeft dankbaar gebruikt gemaakt van het rapport ‘Removing the Blinkers’ dat geschreven is door World Horse Welfare en Eurogroup for Animals, waar de Dierenbescherming onderdeel van is. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport heeft Girling grotendeels overgenomen en vormen nu een belangrijke basis om het welzijn van paarden op Europees niveau naar een hoger plan te tillen.

Van stap naar draf

“Met het aannemen van de initiatiefnota gaat het Europees paardenwelzijnsbeleid van stap naar draf. De Dierenbescherming heeft hiermee een mooie overwinning geboekt voor paarden in Europa. En daar zijn wij trots op”, aldus Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming, “Wij zullen doorgaan met de strijd voor een beter paardenwelzijn, want elk onderdeel van de initiatiefnota moet een zo goed mogelijke invulling krijgen.”