Europese regels tegen foute handel honden en katten

Op 12 februari stemde 607 van de 629 afgevaardigden in het Europese parlement in met een voorstel (een resolutie) voor een groot aantal maatregelen om de illegale fok en handel in gezelschapsdieren nu eindelijk aan te kunnen pakken. Zo’n resolutie is geen besluit, maar omdat zoveel politici hem steunden, zal de Europese regering er wel iets mee moeten. De Dierenbescherming en de andere 66 organisaties die via hun lidmaatschap van Eurogroup for Animals ook vertegenwoordigd zijn in Brussel, zijn blij dat er nu een goede kans is dat er Europese regels komen voor in ieder geval honden en katten.
Europese regels tegen foute handel honden en katten

Die Europese regels zijn er nu nog niet. Daardoor heeft met name de illegale en foute internationale hondenhandel zo groot kunnen worden. De kans dat alle maatregelen die in de resolutie stonden ook in wet- en regelgeving terechtkomen is klein. Drie punten uit de resolutie moeten volgens ons zeker worden opgepakt. Ze kunnen worden ingepast in de wet op de diergezondheid, of in de regelgeving over online handel (dus ook in dieren) die in de maak is.

Europese regels zijn er nu nog niet. Daardoor heeft met name de illegale en foute internationale hondenhandel zo groot kunnen worden.

Drie punten zeker oppakken

Allereerst moet er een Europees identificatie & registratiesysteem voor honden en katten komen. Dan kan de fysieke handel in deze dieren helemaal gevolgd worden. Daarmee wordt deze eindelijk transparant. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de online handel in dieren. De wetgeving daarover gaat overigens over alle online handel, dus niet alleen dieren. Verder zouden wij graag zien dat er gebruik gemaakt wordt van de dierinhoudelijke richtlijnen van het Europese Platform Dierenwelzijn (onder voorzitterschap van Nederland). Die richtlijnen gaan over goede criteria voor fok en transport van honden en katten en criteria die specifiek gelden voor dierenwelzijn bij de online verkoop van dieren. Deze drie punten kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het terugdringen van het dierenleed van de handel in te jonge en zieke dieren en het verspreiden van potentieel gevaarlijke ziekten. Het biedt bovendien ook de eigenaren van dieren een betere bescherming tegen malafide praktijken.