Europese regels veetransporten voortaan ook buiten EU

Dieren die 146 uur non-stop op transport zijn; deze waanzin is officieel niet langer toegestaan. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Europese dierenwelzijnsregels over lange afstandstransporten niet ophouden bij de grenzen van de EU.

Dat betekent dat de dieren ook buiten de EU verplicht moeten kunnen pauzeren om te eten, te drinken en te rusten. Runderen en schapen mogen maximaal 29 uur worden vervoerd en varkens en paarden 24 uur. Hierna volgt verplicht uitladen en een pauze van 24 uur.

Transporteurs dienen een planning van de reis te overleggen, waarbij ze rekening houden met deze regels. Ongeacht of deze binnen of buiten de Europese Unie plaatsvindt. Zo niet? Dan wordt het transport niet goedgekeurd en mogen ze niet rijden.

Regels lange reizen ook buiten EU

De aanleiding was een zaak waarbij Duitse autoriteiten weigerden toestemming te verlenen aan een transporteur die runderen wilde vervoeren naar Oezbekistan, een reis van ruim 7.000 kilometer. De transporteur had namelijk geen rustplaats gereserveerd voor het transportdeel buiten Europa. Dit zou betekenen dat de dieren 146 uur lang vervoerd zouden worden, zonder pauze en zonder eten. Het Hof liet de Duitse autoriteiten weten dat zij transporten naar landen buiten de EU inderdaad mogen weigeren als deze niet voldoen aan de Transportverordening. Ook gaf het Hof te kennen dat de verordening wel degelijk van toepassing is voor het transportgedeelte buiten de EU.

Handhaving en controles

Op zich goed nieuws voor de meer dan 3,4 miljoen dieren die jaarlijks naar buiten de EU worden getransporteerd. Maar alles staat of valt met de handhaving van de regels en het uitvoeren van controles. En daar zit het wantrouwen van de Dierenbescherming; die handhaving is in veel EU lidstaten dikwijls al matig tot slecht en stelt buiten de EU meestal weinig voor. Daarbij vinden we dat er een maximale reisduur van 8 uur moet komen voor veetransporten. Langere transporten van levende slacht- en fokdieren kunnen prima vervangen worden door transport van karkassen en sperma.