Extra tijd voor goede besluitvorming Oostvaardersplassen

Na een zitting van zes en een half uur heeft de voorzieningsrechter vandaag aangekondigd op 19 november uitspraak te doen in de zaak die de Dierenbescherming had aangespannen om het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen te verbieden, in ieder geval totdat onze bezwaarprocedure tegen afschot is afgerond. Anders kan het zo maar zo zijn dat de dieren al zijn gedood voordat de uitkomst van die procedure bekend is. Daarnaast besloot de rechter dat er tot haar uitspraak geen edelherten afgeschoten mogen worden.
Extra tijd voor goede besluitvorming Oostvaardersplassen

"Op het moment dat je besluit om honderden gezonde dieren te doden moet je heel zeker van je zaak zijn", zei onze advocaat aan het einde van de zitting. "Haast? Ik stond in 2006 al voor de rechter in verband met de Oostvaardersplassen. Er is geen reden om overhaast te beslissen."

In september heeft de Dierenbescherming een bezwaar ingediend tegen het afschot van honderden edelherten in de Oostvaardersplassen. Dit bezwaar moet nog in behandeling worden genomen. Door de ontheffing die al door de provincie Flevoland is afgegeven, kan echter op elk moment geschoten gaan worden. Om te voorkomen dat dit gebeurt, heeft de Dierenbescherming de rechter gevraagd om het gebruik van de ontheffing, oftewel het afschot, op te schorten totdat er meer bekend is over de uitslag van de bezwaarprocedure.

Onze jurist reageerde in het NOS Journaal: "We vinden niet dat je het (beleid Oostvaardersplassen) nu helemaal moet veranderen waarbij je gezonde dieren af gaat schieten".

Ondoordacht haastwerk

De Dierenbescherming vindt dat er genoeg redenen zijn om te wachten met afschot. De onderbouwing om over te gaan op het doden van de edelherten is duidelijk gebrekkig, en heeft daarbij alle kenmerken van ondoordacht haastwerk. Tegen die achtergrond is dan wel het allerminste, dat het overgaan tot afschot om te beginnen wordt opgeschort. De uitspraak volgt dus op 19 november. Wanneer ons bezwaarschrift behandeld gaat worden is nog niet bekend.

In Hart van Nederland zei onze programmamanager In het Wild Levende Dieren: "Wij denken echt dat het een overhaast proces is geweest".