Ganzenakkoord van tafel: kans diervriendelijker aanpak

Gisteren werd bekend dat het Ganzenakkoord van tafel is. De verantwoordelijkheid voor het beleid komt nu bij de individuele provincies te liggen, wat betekent dat er nieuwe mogelijkheden zijn voor een diervriendelijke aanpak.
Ganzenakkoord van tafel: kans diervriendelijker aanpak

Het akkoord is niet van tafel omdat betrokkenen tot inkeer zijn gekomen over de tienduizenden zomerganzen die de komende jaren gedood zouden moeten worden, maar omdat er onenigheid is ontstaan over de rust voor winterganzen. In het Ganzenakkoord hadden de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties afspraken hadden gemaakt over het beheer van ganzen in ons land. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen het wegvallen van het akkoord precies gaat hebben.

Diervriendelijk

De Dierenbescherming heeft zich altijd verzet tegen het Ganzenakkoord, dus het is positief nieuws dat het niet doorgaat. Het maakt de weg vrij voor provincies om te kiezen voor een duurzaam en diervriendelijk beleid om schade en overlast van ganzen te voorkomen. Zo adviseert de Dierenbescherming om opvanggebieden voor ganzen aan te wijzen, waar de dieren het hele jaar door met rust worden gelaten. Dit kan worden gecombineerd met diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van de gewassen in de gebieden waar de dieren niet welkom zijn.

Bedreigingen

Het sneuvelen van het Ganzenakkoord heeft helaas ook nadelen. Zo bestaat het risico dat de afgesproken winterrustgebieden voor ganzen er niet gaan komen en dat het jagen op zowel winter- als zomerganzen nu het hele jaar doorgaat. Verder wordt het lastiger om afspraken te maken over het beleid, omdat er geen landelijk aanspreekpunt meer is en provincies zelf verantwoordelijk zijn. Zodoende kunnen er grote verschillen ontstaan, waardoor ganzen in de ene provincie een andere status krijgen dan in de andere. Iets waar de dieren zelf natuurlijk niets van snappen.

Het mag duidelijk zijn dat de Dierenbescherming hoopt op betere tijden voor de gans in Nederland. De dierenwelzijnsorganisatie roept provincies op om vooral voor een duurzame, diervriendelijke aanpak te kiezen. De organisatie is van harte bereid om de provincies hierover te adviseren en te helpen.