Geen leeftijdsgrens voor adoptie kitten of pup

In diverse media wordt bericht dat Dierenopvangcentrum de Doornakker in Eindhoven een leeftijdsgrens hanteert voor de adoptie van kittens en pups door 65-plussers. Dit is onjuist.
Geen leeftijdsgrens voor adoptie kitten of pup

In het interview dat werd gevoerd met een woordvoerder van het Dierenopvangcentrum is nadrukkelijk gezegd dat er géén leeftijdsgrens is, niet aan de boven- en niet de onderkant. Wel wordt er in het belang van het dier altijd gekeken naar de levenssituatie van mensen die willen adopteren.

Niet verstandig
Een kind dat bijvoorbeeld heeft gespaard voor een kitten, moet bij de adoptie van een dier uit het asiel vanzelfsprekend altijd eerst toestemming krijgen van de ouders. Voor oudere adoptanten geldt dat zij tijdens een voorgesprek met een medewerker van het opvangcentrum de vraag krijgen om na te denken over waar hun dier terechtkan als ze er op een dag zelf niet meer voor kunnen zorgen. Is er niemand die garant wil staan? Dan is de adoptie van een heel jong dier niet verstandig.