Gemeente: denk aan de dieren met oud en nieuw

Houd rekening met dieren bij het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Deze oproep deed de Dierenbescherming afgelopen week aan alle gemeenten in Nederland.
Veel dieren ondervinden ieder jaar weer angst en stress van het vuurwerkgeknal en de lichteffecten. Op plekken waar veel dieren bij elkaar zitten, zoals dierenopvangcentra, kinderboerderijen en maneges, maar ook parken en andere recreatiegebieden, zou daarom een no-go voor het afsteken van vuurwerk moeten gelden.

Gemeente: denk aan de dieren met oud en nieuw

Vuurwerkvrije zones

De maatschappelijke discussie over de schade, letsel en overlast die vuurwerk oplevert, wordt ieder jaar luider. Steeds meer gemeenten gaan over op het toewijzen van plekken waar het verboden is om vuurwerk af te steken. Dat zijn dan bijvoorbeeld uitgaansgebieden, waar veel mensen bij elkaar komen, of zieken- en verpleeghuizen. Wij vragen om ook de plekken waar dieren verblijven op te nemen in het toewijzingsbeleid.

Kat bang van vuurwerk


Verbod vuurwerksoorten

Deze week was er nog wel een lichtpuntje te melden: in de Tweede Kamer is een motie aangenomen, waarmee bepaalde typen knalvuuwerk, zoals single shots en zware vuurpijlen worden verboden.