Goed nieuws uit juni

Ook in juni hebben we niet stilgezeten. Door alle drukte van dieren die gered moeten worden, ambulanceritjes, nieuwe dieren in onze asielen en de inspectiedienst die weer heel wat verwaarloosde dieren aantrof, komt het er niet altijd van om stil te staan bij alle mooie dingen die we bereikt hebben. Het begin van deze nieuwe maand is een goed moment om even terug te kijken naar onze hoogtepunten uit juni, zoals de betere vooruitzichten voor proefdieren, goed nieuws voor de Nederlandse leghennen en enthousiaste prijswinnaars in Leeuwarden.
Goed nieuws uit juni

Snavelkapverbod in zicht

Een officieel snavelkapverbod, ofwel een verbod op het wegbranden van het puntje van de snavel van pluimvee om verenpikkerij en kannibalisme (o.a. door verveling) te voorkomen. Voor de Dierenbescherming al jarenlang een grote wens waar we enorm voor geknokt hebben. Ogenschijnlijk was het dan ook allang ingevoerd, maar in de praktijk liep het helaas anders. In 1996 (!) werd een verbod op snavelbehandeling ingevoerd, maar sindsdien werd keer op keer ontheffing verleend aan de pluimveesector zodat zij met alternatieven konden komen.
Minister Schouten heeft nu aangekondigd dat ze van plan is het verbod hierop per 1 september in te voeren, hoewel hier nog wel over gedebatteerd zal worden in de Tweede Kamer. We verwachten ook daar steun voor het verbod, maar blijven dit natuurlijk scherp in de gaten houden.

In dit artikel, dat op 10 juni verscheen, een nadere toelichting op snavelkap en de nieuwe plannen van de minister.

Minder dierproeven met apen

Begin juni vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over dierproeven. Minister van Engelshoven kondigde aan dat het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk wat haar betreft het aantal dierproeven met apen met 40% moet verminderen. Ook vroeg ze het BPRC om direct het aantal dieren dat bestemd is voor dierproeven te verminderen. Dit alles naar aanleiding van het rapport 'Van Aap naar Beter' dat het Rathenau Instituut maakte in opdracht van de overheid. Geweldige voorstellen die we natuurlijk enorm toejuichen, maar het is wel belangrijk dat hier concrete doelen aangekoppeld worden.

De meeste experimenten worden gedaan op muizen en ratten, maar ook andere diersoorten (van cavia tot paard, en van amfibie tot aap) worden ingezet.

Gevaar van honden in auto's volop in de spotlights

Sinds enkele maanden schieten de temperaturen enorm de lucht in. Voor veel mensen een feest, voor dieren is het vooral heel moeilijk met deze warme dagen. Ook dit jaar weer volop berichten, tot ons grote verdriet soms zelfs met fatale afloop, over honden die in auto's achtergelaten worden bij warm weer.
Vandaar dat we een zogenaamd hitte-experiment hebben uitgevoerd, dat mensen laat zien wat er gebeurt op het moment dat je een hond in een warme auto laat zitten. Hondencoach Arvid nam zelf als proefpersoon plaats in een auto, maar na een half uur werd de situatie voor hem dusdanig kritiek dat het experiment een halt toegeroepen werd. Bij honden gaat dit nog veel sneller: zij kunnen niet transpireren en dit kan na 10 minuten al levensbedreigend zijn. Gelukkig werd deze boodschap massaal uitgedragen door de media: o.a. de NOS, Hart van Nederland, Linda Nieuws en RTL besteedden hier aandacht aan.