Grensoverschrijdend gedrag in de hondenhandel!

Het zal vrijwel geen hondenliefhebber zijn ontgaan: de ophef rondom een teckelfokkerij uit Woerden. Bij een inval in juni werden er 150 puppy’s weggehaald bij de fokkerij. Ongeveer honderd honden zijn op het bedrijf achter gebleven. Dit leverde destijds veel commotie op. Waarom worden ze achtergelaten!
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Grensoverschrijdend gedrag in de hondenhandel!

Probleem gaat verder dan alleen Nederland

Dit is exact de vraag die wij ons jaren geleden al hebben gesteld. Met de open grenzen van Europa en de daaraan gerelateerde vrije handel is het er voor de dieren niet altijd beter op geworden. De pakkans op illegale transporten is flink gedaald, waardoor de goedkoop geproduceerde huisdieren vanuit voornamelijk Oost-Europa hun weg weten te vinden naar de West-Europese landen. Elk jaar komen er tienduizenden honden onze grens over en belanden op handelswebsites als Marktplaats, Facebook en Puppyplaats. Wij hebben begin 2017 voor dit probleem aandacht gevraagd via onze campagne ‘Stop Foute Puppyhandel'. Met 70.878 handtekeningen onder onze petitie hebben wij het voor elkaar gekregen dat onze overheid de wetgeving gaat aanpassen aan de hand van de Witte Lijst, zoals ze die in België hanteren.

Goedkoop geproduceerde huisdieren vanuit voornamelijk Oost-Europa weten hun weg te vinden naar West-Europese landen.

Europese campagne

Waar wij toen met succes aandacht vroegen voor een binnenlandse oplossing, vragen wij nu aandacht voor een grensoverschrijdende oplossing voor problemen zoals de foute puppyhandel. Goed dierenwelzijn hoort geen grenzen te kennen en al helemaal niet binnen de Europese Unie. We zijn dan ook als onderdeel van Eurogroup for Animals al jaren lang bezig om de wetgeving van de EU te beïnvloeden, zodat de 63,7 miljoen honden, 74,4 miljoen katten, 7,0 miljoen paarden en ezels, 40,4 miljoen vogels, 20,1 miljoen knaagdieren en nog miljoenen andere huisdieren in Europa een goed leven krijgen.

EU-beleid over dieren, niet enkel over mensen

Het is een understatement dat dit geen eenvoudig traject is. Waar dieren uit de veehouderij wel extra aandacht van de Europese Unie krijgen – omdat zij een sterke impact kunnen hebben op de volksgezondheid (ja, die van de mens) – daar zijn de regels op het gebied van huisdieren enkel gericht op het bestrijden van besmettelijke ziekten. Ja, wederom vanuit het oogpunt van de mens. De laatste jaren hebben wij hard gewerkt om deze gedachtegang in de EU te veranderen. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen, zo blijkt uit het oprichten van het Europees dierenwelzijnsplatform. Om dit succes verder te brengen organiseren alle 63 leden van Eurogroup for Animals een campagne om te laten zien hoe belangrijk de Europese burgers het welzijn van onze huisdieren, paarden en ezels vinden.

Help mee om Europese bescherming voor onze gezelschapsdieren te krijgen. Maak een selfie met je (huis)dier en post deze op 14 september op Instagram (of Facebook of Twitter).

Maak een selfie met jouw huisdier!

Help daarom mee om Europese bescherming voor onze gezelschapsdieren te krijgen. Maak een selfie met je (huis)dier en post deze op 14 september op Instagram (of Facebook of Twitter). Een klein en leuk gebaar en voor het goede doel. Doe dus mee en motiveer mensen in jouw omgeving om hetzelfde te doen. De tijd om ook op Europees niveau een verschil te maken is namelijk hier. En met jouw steun moeten we daar absoluut gaan komen. En voor wie zich meer om de dieren in ons land bekommert? Bedenk dan maar eens dat een groot deel van onze huisdieren uit andere Europese landen komen. Van fokkers en handelaren zoals de Woerdense teckelfokkers. En dat grensoverschrijdende gedrag kunnen wij enkel aanpakken op Europees niveau.