Grote overwinning voor de nerts

De wet die vanaf 1 januari 2024 de pelsdierhouderij verbiedt, is niet in strijd met het mensenrechtenverdrag. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Dit is een grote overwinning voor de nerts, want deze uitspraak betekent vrijwel zeker dat er eindelijk een einde komt aan deze wrede bedrijftak in ons land. Samen met Bont voor Dieren strijden we al jaren tegen het dierenleed dat achter het bont van nertsen schuilgaat.

In 2013 is een wet aangenomen die vanaf 1 januari 2024 de pelsdierhouderij verbiedt. Deze wet treft de nertsenhouders in hun bedrijfsuitoefening. De overheid gaat ervan uit dat de nertsenhouders in de tussenliggende overgangsperiode de investeringen die zij in hun bedrijf hebben gedaan kunnen terugverdienen. De nertsenhouders zijn het daar niet mee eens: volgens hen beperkt het verbod op uitbreiding en overdracht van hun bedrijven de bedrijfsuitoefening tijdens de overgangsperiode en biedt de overgangsperiode daardoor geen redelijke compensatie. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het hof Den Haag voldoende heeft gemotiveerd dat de nertsenhouders gedurende de overgangsperiode hun investeringen wel kunnen terugverdienen. Hiermee is het oordeel van het gerechtshof definitief geworden.

Lees hier het volledige bericht van de Hoge Raad.


Al jaren strijd tegen bontfokkerij

In Nederland worden ieder jaar bijna 6 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. Deze nertsen zijn wilde dieren, maar zij leiden een verschrikkelijk leven in kleine draadstalen kooitjes op enorme fokkerijen. De nertsenhuiden worden verwerkt tot bontjas, kraag of tas. Samen met Bont voor Dieren zetten we ons al jaren in voor een einde aan de bontfokkerij in Nederland. Zo startten we in 2014 de actie 'Samen tegen bont' en publiceerden we in februari van dit jaar nog samen met de Eerlijke Verzekeringswijzer een rapport over investeringen van verzekeraars in bont. In 2015 bleek uit gezamelijk onderzoekdat maar liefst 84% van de Nederlandse bevolking het onacceptabel vindt dat dieren worden gedood voor bont.