Grote twijfels bij vangen en vervoeren edelherten

De Dierenbescherming heeft grote twijfels bij de haalbaarheid van het voorstel om Konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen te vangen en naar andere plekken te vervoeren. Volgens het plan van de commissie Van Geel en het voorstel van de Gedeputeerde Staten van Flevoland moeten er zo'n 200 paarden en 1000 herten weg uit het gebied. Van Geel geeft aan dat met name bij de edelherten afschot onvermijdelijk is, de provincie wil onderzoeken of het ook door vangen en vervoeren kan. Een sympathieke gedachte, maar het roept bij ons veel vragen en twijfels op. Wij zien liever dat het gebied wordt uitgebreid door een aansluiting op het nabij gelegen Horsterwold, dan kunnen de dieren gewoon blijven en bespaar je ze de mogelijke ellende van transport.
Grote twijfels bij vangen en vervoeren edelherten

De dieren in de Oostvaardersplassen leven daar in relatieve vrijheid met zo min mogelijk inmenging van de mens. Of je het met deze aanpak eens bent of niet, het is wel de huidige situatie. Alleen al het bij elkaar drijven en vangen van de dieren zal een enorme uitdaging zijn. De dieren, van nature vluchtdieren, zullen er alles aan doen om aan de vangactie te ontkomen. Edelherten kunnen bijvoorbeeld het moerasgebied invluchten en daar zijn ze niet te vangen en lopen bovendien risico om zichzelf vast te lopen op onbereikbare plaatsen.

Stress en paniek

Het vangen zal bovendien leiden tot veel stress en paniek in de groepen waarbij ze een groot risico lopen om gewond te raken. We zijn er bang voor dat dit nog veel erger wordt als de dieren in een transportwagen worden gedwongen. Dood door vertrapping is dan een serieus gevaar. Dat wil je de dieren toch niet aandoen?

Volgens het plan van de commissie Van Geel en het voorstel van de Gedeputeerde Staten van Flevoland moeten er zo'n 200 paarden en 1000 herten weg uit het gebied.

Waarheen?

De volgende vraag die we hebben is: waar kunnen de dieren naartoe? Vooral voor de edelherten lijkt in Nederland en de direct omliggende landen geen plaats. Er leven al zoveel edelherten dat er actief op gejaagd wordt om de aantallen op een gewenst niveau te houden. Nog verder weg, Oost-Europa wordt vaak genoemd, zou een onverantwoord lange transporttijd met zich meebrengen. In een quickscan door de Wageningen Universiteit (WUR) uit 2009 naar 'ongerief' bij o.a. hertenhouderij in Nederland staat: "De Vereniging (van hertenhouders) is van mening dat levend vervoer naar de slacht in principe kan voor bedrijven die niet verder dan 50 km van de slachterij af liggen, anders wordt de transportduur te lang. Meer dan één uur rijden vindt de Vereniging niet verantwoord". En dan gaat het hier nog om gehouden en dus relatief tamme dieren. De wet schrijft voor dieren als paarden en herten voor dat ze niet langer dan acht uur achter elkaar op transport mogen, er moet dan gestopt worden voor rust, drinken en eventueel voeren, tot een maximum van 24 uur. Zo'n ver transport is dus 'niet verantwoord' en volgens de wet niet toegestaan.

De volgende vraag die we hebben is: waar kunnen de dieren naartoe? Vooral voor de edelherten lijkt in Nederland en de direct omliggende landen geen plaats.

Wat dan wel?

Wij, en nog zes dier- en natuurorganisaties, pleiten er bij de provincie voor om zo snel mogelijk een verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Door deze uitbreiding hoeven er nu geen dieren uit het gebied gehaald te worden of gezonde dieren te worden afgeschoten. En het geeft bovendien ruimte om in het bestaande gebied delen af te rastenen en daar nieuwe bomen en struiken aan te planten zodat het gebied in de toekomst meer diversiteit en beschutting biedt. Heldere en duidelijke afspraken of vroeg-reactief beheer in combinatie moet goede monitoring kan ervoor zorgen dat het aantal dieren niet teveel toeneemt.