Hee Den Haag, er staat nog huiswerk open!

Het is Prinsjesdag, de dag waarop we met z’n allen vooruit kijken. Het belooft een spannend verkiezingsjaar te worden en ook als Dierenbescherming hebben we natuurlijk nieuwe ideeën en plannen voor wat er nodig is in de komende regeerperiode. Maar vóórdat we vooruit kijken moeten we niet vergeten wat er nog op ons collectieve to-do-lijstje staat. Op dit moment staan er nog drie belangrijke beloftes open. Ministers Schouten en Grapperhaus, lezen jullie even mee
Hee Den Haag, er staat nog huiswerk open!

Belofte 1 – ingang van het zelfstandig houdverbod

Het werd op dierendag 2018 met veel bombarie aangekondigd: na jarenlange inzet kwam het houdverbod - waarmee daders van dierenmishandeling en -verwaarlozing het bezit van dieren kan worden ontzegd - er dan eindelijk. Bij de toenmalige aankondiging schreef de minister: ‘’We moeten goed voor onze dieren zorgen. Ze verdienen aandacht en bescherming. Daarom is het belangrijk dat we zo snel en effectief mogelijk optreden als het misloopt." Mooie woorden. Daar hebben we weinig aan toe te voegen, behalve dan dat deze relatief eenvoudige wetgeving nog steeds, na twee jaar, werkelijkheid moet worden. Let wel: het gaat hier niet om extra maatregelen voor dierenwelzijn, het gaat hier om de absolute bodem van wat wij dieren in Nederland aan bescherming bieden. Het gaat om dierenmishandeling die niet ongestraft mag blijven. Minister Grapperhaus en Schouten: treed snel en effectief op, voer het houdverbod nu eindelijk in!

Belofte 2 – De bandsnelheid in slachthuizen omlaag

Het staat ons nog helder op het netvlies: de beelden van levend gekookte varkens, enkele weken later gevolgd door beelden van varkens die hard geslagen werden omdat ze geen haast hadden op weg naar hun dood. De voltallige Kamer was verontwaardigd, en terecht. De perverse prikkels die hieraan ten grondslag liggen: steeds wisselend, goedkoop en onkundig personeel dat steeds meer moet slachten in steeds kortere tijd. Dit gaat voorbij aan het feit dat dit gaat over levende wezens waarvan we de intrinsieke waarde wettelijk hebben vastgelegd. Je kunt niet op een vriendelijke manier 800 varkens per uur slachten. Voor andere dieren ligt die snelheid vaak nog veel hoger. Tijd voor maatregelen volgens de gehele Tweede Kamer: verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen en de bandsnelheid moest omlaag. Die bandsnelheid is omlaag, niet door dit kabinet maar door het coronavirus. Misstanden in slachthuizen bleven de rest van het jaar naar voren komen, maar de toegezegde fundamentele herbezinning bleef uit. Dus is het wachten op de volgende beelden van misstanden en de volgende golf verontwaardigde politici. Laten we dat nou eens niet doen. Kom de toezegging na: een fundamentele verandering van de slacht, met een lagere bandsnelheid. Beter voor mensen, beter voor dieren.

Belofte 3 – Invoeren van de positieflijst

Nu te koop op marktplaats: een steppezebra of een dromedaris (bron: ‘Alive and Kicking’, Stichting AAP). De positieflijst – een lijst van dieren die je in Nederland mag houden, en wat er niet op staat mag dus niet - kan al 25 jaar op de lijst van maatregelen waar breed politiek draagvlak voor is, maar die er nog altijd niet is. Inmiddels zijn we ingehaald door onze zuiderburen waar de lijst van kracht is en werkt. Ook dit kabinet laat het als een open einde achter. Hoewel minister Schouten serieus werk heeft gemaakt van de beoordeling van zoogdiersoorten is zelfs die lijst er nog altijd niet. Het brengt grote risico’s met zich mee voor dier én mens. De huidige coronacrisis legt bloot hoe problematisch het houden van exotische dieren kan zijn: in wilde dieren kunnen onbekende virussen schuilen. De nertsenhouderij wordt gesloten, maar jij mag vandaag nog een nerts aanschaffen als huisdier. Laten we hiermee stoppen: voer de positieflijst snel in.


Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij