Honden in bewaring genomen bij handelaar in Venray

Eigenaar krijgt lasten opgelegd voor slechte verzorging en huisvesting

De LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) heeft in overleg met de rijksdienst RVO en in samenwerking met de politie zes honden in bewaring genomen bij een handelaar in Venray. De dieren waren vermagerd en hadden darminfecties, ontstoken tandvlees en huid- en vachtproblemen. Een pup liep rond met een darmverzakking door een spoelworminfectie en een volwassen dier had een vrijwel dichtgegroeid oor door een zwaar verwaarloosde ontsteking.

Honden in bewaring genomen bij handelaar in Venray

De zes dieren zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie voor goede (medische) verzorging. Alle gemaakte kosten worden door de RVO verhaald op de eigenaar, die tevens een proces-verbaal krijgt van de politie. De in bewaring genomen honden waren vermagerd en hadden huid- en vachtproblemen.

Betonnen vloer

Op het adres bevinden zich nog eens ruim tachtig dieren waaronder keeshonden, shiba inus en verscheidene soorten poolhonden, die zijn ondergebracht in kennels in een loods. De dieren verblijven op een voor honden ongeschikte, kale, betonnen vloer en hadden op het moment van de inspectie onvoldoende water en voedsel. Voor de ondermaatse huisvesting en verzorging van de honden krijgt de fokker door de RVO bestuursrechtelijke lasten opgelegd. Als deze de situatie bij een volgende controle door de LID niet op orde heeft gebracht, volgen nieuwe sancties.

Hondenfokker

Ruim een week geleden hebben de inspectiedienst en de politie ook al opgetreden tegen een hondenfokker in de Noord-Brabantse gemeente Deurne, die eerder actief is geweest in de gemeentes Veldhoven, Stein en Overbetuwe. Daarbij werden eenentwintig honden, hoofdzakelijk chowchows, in bewaring genomen die met spoed naar een dierenarts moesten. Voor nog eens tachtig honden die daar verblijven in paardenstallen heeft de RVO lasten opgelegd aan de eigenaar, die de huisvesting en verzorging van de dieren op zo kort mogelijke termijn moet verbeteren. Als hij dit bij een hercontrole van de LID niet heeft gedaan, volgen ook hier nieuwe sancties. Omdat de fokker niet over kloppende paspoorten en entingsbewijzen voor de dieren beschikt, moet hij sowieso dwangsommen betalen die oplopen tot duizenden euro’s. Hij krijgt daarnaast een proces-verbaal van de politie.

Someren

Zo’n drie weken geleden heeft de LID samen met de NVWA en de politie in opdracht van de gemeente Someren en het Peelland Interventie Team een controle gehouden bij een broodfokker die eerder actief was in Chaam en het Belgische Meerle. Daarbij werden zo’n honderddertig honden aangetroffen waarvan de medische conditie matig was. Veel dieren hadden een vervuilde en vervilte vacht en een slecht gebit. In de schuur waarin de honden verbleven was te weinig ventilatie en licht aanwezig. De paspoorten en entingsbewijzen van de aanwezige dieren ontbraken of klopten niet. Ook deze fokker heeft van de RVO bestuursrechtelijke lasten opgelegd gekregen om de verzorging, huisvesting en administratie van de dieren zo snel mogelijk op orde te maken. Gebeurt dit niet, dan leidt dit ook in Someren tot vervolgsancties. Daarnaast heeft hij een proces-verbaal gekregen van de politie.

Over de LID

De LID is een onafhankelijke stichting voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Vijfentwintig inspecteurs verspreid over het gehele land komen in actie na oproepen via meldpunt 144. Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van gezelschaps- en hobbydieren. Daarnaast voert de inspectiedienst routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions, fokkers en handelaren. De
inspectiedienst werkt in opdracht van het ministerie van LNV.