Hoofdaannemer dierenwelzijn

Jammer! Dat is toch wel het eerste dat ik dacht toen bekend werd dat we afscheid moesten gaan nemen van Sharon Dijksma als staatssecretaris van Economische Zaken. Ze had dierenwelzijn in haar portefeuille en dat hebben we geweten in Nederland. De balans opmakend koester ik de positieve herinneringen aan een constructieve samenwerking, maar bovenal de bereikte resultaten voor de dieren!
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Hoofdaannemer dierenwelzijn

Als 'de ultieme politieke klusjesvrouw' werd ze deze week getypeerd in NRC Handelsblad. Ja, ze wordt nogal eens 'ingevlogen' als haar partij snel een kundig en ervaren politicus nodig heeft, maar om dat nou weg te zetten als 'klusjes doen', gaat mij wat ver. Als het gaat om onze behaarde, geschubde en gevederde vrienden - in de veehouderij, maar ook bij u en mij thuis - zou ik haar toch liever in herinnering houden als de 'hoofdaannemer dierenwelzijn'.


Uitmesten
In april hadden we een gesprek met haar voor ons onvolprezen magazine DIER. Ze maakte daar duidelijk dat haar inzet op politiek gebied, dus ook voor de dieren, begint met een oprechte innerlijke overtuiging. Maar het mooiste en meest karakteristieke deel van het interview vond ik toch wel de passage waarin ze vertelde dat ze in haar spaarzame vrije uurtjes ook nog wel eens in haar kippenhok is te vinden om daar de boel uit te mesten. Eigenlijk een taak van zoonlief, maar, zoals het een normale knul betaamt, vergeet je soms je zorgplicht ten faveure van de spelcomputer, nietwaar? En dan staat moederlief klaar: "ook als het shitweer is en hartstikke koud. Tja, dat doe ik dan gewoon, want het moet." Een prachtige uitspraak van een vrouw die laat zien hoe ze in het leven staat. En nogmaals, dat reikt verder dan 'klusjes klaren' wat mij betreft.

Proefdiervrije ambitie
Op de valreep van haar vertrek op Economische Zaken liet Dijksma nog één keer zien hoe serieus ze haar taak als hoofdaannemer dierenwelzijn nam. Ze verbood nog even snel het barbaarse zwanendriften en formuleerde een ambitie om je vingers bij af te likken: Nederland moet over tien jaar wereldleider zijn in proefdiervrij onderzoek! Dijksma: “We moeten toe naar zo min mogelijk dierproeven. Daarom is het goed om te investeren in technieken waarbij proefdieren helemaal niet meer nodig zijn, zodat we steeds minder afhankelijk zijn van dierproeven. Dat is de toekomst. Een goed voorbeeld is het gebruik van de menselijke kunsthuid in proeven van het RIVM, die dieren geheel overbodig maakt bij allergietesten die bij veel nieuwe producten verplicht zijn.” Laat dat nou de inzet zijn geweest van een recente campagne van de Dierenbescherming! Ik mocht Sharon toen een breed gesteunde petitie overhandigen en de overheid gaat nu met de betrokkenen praten over de oprichting van een speciaal fonds om haar ambitie te realiseren! Wanneer (publiek-) private partijen bereid zijn financiële middelen toe te zeggen, neemt de staatssecretaris de aanloopkosten voor haar rekening. Mooi!Dijksma grossierde tijdens haar bewindsperiode op EZ in maatregelen die veel dieren ten goede komen. Zonder volledig te zijn, noem ik het verbod op wilde dieren in circussen, een nieuwe Wet dieren die impulsaankopen van huisdieren moet tegengaan, de aankondiging van een lijst met zoogdieren die je mag houden als huisdier - en dus ook duidelijkheid over niet geschikte dieren! - en de aankondiging dat in 2018 allerlei ingrepen bij dieren in de veehouderij verboden zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan het kappen van snavels bij kippen omdat ze met teveel op elkaar gepropt zitten en elkaar dan gaan aanpikken. Het was een indrukwekkende lijst die Dijksma afwerkte. En toch blijven we 'zeuren', om een verbod op paardenmarkten bijvoorbeeld, of om plezierjacht af te schaffen, de massaslachting van ganzen te stoppen, enzovoort, enzovoort.

Pispaal
Het zit een beetje in ons DNA als dierenbeschermers om 'rupsje nooitgenoeg' te spelen en in dat verband de overheid als logische pispaal te gebruiken. Aan de andere kant denk ik dat ik in de veelvuldige contacten met Dijksma juist duidelijk heb kunnen maken dat de Dierenbescherming goed uit de voeten kan met een overheid die de richting wijst, stimuleert en kaders schept. Wij kunnen dan in debat met het bedrijfsleven en eigenaren van dieren concrete stappen zetten. Uiteraard met respect voor ieders belangen. Ook economische, zolang ze maar geen wissel trekken op het welzijn van dieren.

Martijn van Dam neemt nu zijn intrek aan de Bezuidenhoutseweg. Binnenkort drink ik ongetwijfeld m'n eerste kop koffie met de nieuwbakken staatssecretaris. Er liggen nog talloze dossiers op tafel en mooie uitdagingen in het verschiet. Binnenkort is Nederland voorzitter van de Europese Unie bijvoorbeeld. Een mooie kans om dierenwelzijn weer wat prominenter op de Brusselse agenda te krijgen. Het is daar de laatste tijd vooral over geld gegaan. Logisch, maar er is meer. Veetransporten kriskras door Europa, grensoverschrijdende handel in huisdieren, malafide hondenhandel, dierziektenbestrijding, om maar wat te noemen. Ik hoop en wens Martijn van Dam toe dat we samen in de geest van Sharon Dijksma de komende anderhalf jaar nog een paar mooie dierenwelzijnsnoten zullen kraken! En Sharon? Haar gun ik uiteraard alle succes als hoofdaannemer spoor- en luchtvaartaangelegenheden!

Frank Dales,
Algemeen directeur