Huisdieren vaccineren van levensbelang

Nu er in coronatijd meer huisdieren zijn aangeschaft, doen we een dringend beroep op de eigenaren om ook te zorgen voor een adequate vaccinatie van het huisdier. Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad onder dieren onder normale omstandigheden al erg laag is, waardoor aannemelijk is dat ook nu grote aantallen huisdieren niet op tijd worden gevaccineerd. Dit kan leiden tot ellende voor dier en mens, maar ook voor onze asielen die gedumpte- en gevonden dieren opvangen én vaccineren.
Huisdieren vaccineren van levensbelang

Deze zomer voert de Dierenbescherming samen met de beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD) en Stichting Zwerfkatten Nederland een bewustwordingscampagne over het belang van het vaccineren van huisdieren. Onder ruim 1.500 dierenartspraktijken verspreiden we informatie over de noodzaak van vaccinatie zodat huisdiereigenaren het belang ervan inzien en besmettelijke ziekten onder huisdieren geen kans krijgen. Ook via onze sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) besteden we uitvoerig aandacht aan de vreselijke gevolgen die het niet vaccineren van huisdieren kan hebben.

Op 27 mei start de Dierenbescherming samen met de KNMvD en Stichting Zwerfkatten Nederland een bewustwordingscampagne over het belang van vaccinatie bij dieren.

Vaccinatiegraad ver beneden peil

De Dierenbescherming heeft een landelijk onderzoek laten uitvoeren onder 1000 huisdiereigenaren. Hieruit blijkt dat bijna 80% van de eigenaren pas naar de dierenarts gaat als het dier al ziek is. Als reden voor het niet laten vaccineren geeft 37% aan dat het dier nooit ziek is, nog eens 35% geeft aan dat het dier niet buitenkomt. Dit kan verklaren waarom de vaccinatiegraad onder honden op 55% ligt en voor katten op 25%. Bij konijnen blijkt dat slechts 16% gevaccineerd is. Dat is natuurlijk ver beneden peil. In onze dierenbeschermingscentra vaccineren we jaarlijks meer dan 10.000 dieren die bij ons binnenkomen. Juist voor dierenasielen is het essentieel om te vaccineren om daarmee te voorkomen dat er besmettelijke virusuitbraken plaatsvinden.

Onnodig dierenleed

Uit ons onderzoek blijkt ook dat 25% van de huisdiereigenaren, die hun dier niet laten inenten, tegen de kosten aanhikt. Ook weten veel eigenaren niet wat er voor ernstig dierenleed, soms met een dodelijke afloop, bij kan komen kijken wanneer ze hun huisdier niet laten vaccineren. ‘Bij onze dierenasielen zien wij veel onnodig dierenleed dat je kunt voorkomen als je de dieren jaarlijks vaccineert’, aldus Claire Laane, asieldierenarts bij de Dierenbescherming. Zij vindt het ook zorgwekkend dat er met name door de daling van het aantal vaccinaties bij honden ziekten opduiken die al lang niet meer voorkwamen in Nederland. Op onze actiepagina vind je meer informatie over het belang van vaccinatie bij huisdieren.

Help jij een asieldier met een vaccinatie?

De Dierenbescherming vaccineert jaarlijks zo'n 10.500 asieldieren. Hiermee voorkomen we dat de dieren door ziekte een pijnlijke dood tegemoet gaan. De kosten hiervoor lopen op tot ruim €600.000. Met een 'Tikkie voor een prikkie’ kun je ons helpen om asieldieren te vaccineren.