Huiselijk geweld en dierenmishandeling gaan hand in hand

De relatie tussen huiselijk geweld en dierenwelzijn: het is een ‘verborgen’ problematiek, maar je kunt er van uit gaan dat onze inspecteurs vaak tegen dit soort zaken aanlopen. Daarom stuurde de Dierenbescherming een brief naar de Vaste Commissie voor Economische Zaken, waarin wij de Kamerleden verzoeken er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat er bij de humane hulpverleners bewustwording moet worden gestimuleerd als het gaat om de signalering van dierenleed binnen hun werkveld.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Huiselijk geweld en dierenmishandeling gaan hand in hand

Op onze website kon je vorige week lezen dat er in de Tweede Kamer net voor het herfstreces een belangrijk Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Economische Zaken zou plaatsvinden. Er zou gesproken worden over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenwelzijn. Het is een ‘verborgen’ problematiek, maar je kunt ervan uitgaan dat onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) vaak tegen dit soort zaken aanlopen. Naast de geestelijke belasting die verwaarloosde of zelfs mishandelde dieren voor deze collega’s met zich meebrengen, worden de inspecteurs niet zelden geconfronteerd met andere ernstige zaken uit het Wetboek van Strafrecht, zoals menselijk leed. Hoog tijd dus dat daar eens in de politieke arena over gesproken werd.

Ook dierenmishandeling signaleren

Uit onderzoek blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook dierenmishandeling plaatsvindt. Bij een derde van de geconstateerde gevallen van dierenmishandeling is er sprake van huiselijk geweld. Met een meldcode voor hulpverleners wordt een uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners en politie over dierenmishandeling mogelijk. Aan de hand van een stappenplan kunnen de hulpverlenende instanties bepalen hoe ze een melding doen van dierenmishandeling en zo een bijdrage leveren aan een effectieve aanpak. Zo’n meldcode is er al voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hulpverleners zouden bij huiselijk geweld ook moeten gaan letten op signalen van dierenmishandeling.


De Dierenbescherming heeft vanuit haar ervaring en expertise met het oog op dit te behandelen onderwerp een brief gestuurd naar de Kamerleden die deel uitmaken van deze Vaste Kamercommissie. In deze brief verzoeken wij de Kamerleden er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat er bij de humane hulpverleners bewustwording moet worden gestimuleerd als het gaat om de signalering van dierenleed binnen hun werkveld. Daarnaast wijzen wij er op dat het van groot belang is dat binnen de keten dierenwelzijn sociale hulpverlening wordt ingebed. Behalve dat we een aantal zaken vragen van de overheid, bieden we uiteraard ook hulp aan. De Dierenbescherming verzoekt om zowel op landelijk als op regionaal niveau onderdeel te worden in de keten waarbij wij inzet en deskundigheid aanbieden vanuit dierennoodhulpverlening.

Verplichte meldcode

Onder aansporing van de Kamerleden gaat Staatssecretaris Dijksma onderzoeken of er een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en dierenmishandeling kan komen. Momenteel wordt bij huiselijk geweld en dierenmishandeling alleen naar meldnummer 144 verwezen. De staatssecretaris bekijkt ook of er op de website www.vooreenveiligthuis.nl - naast informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling - ook informatie kan komen over dierenmishandeling. Wat de Dierenbescherming betreft zou dat een kort onderzoekstraject kunnen worden...