Impulsaankopen, complexe honden en designerfok onder de loep bij Tweede Kamer

De Dierenbescherming is blij dat de Tweede Kamer drie moties heeft aangenomen die het leven van gezelschapsdieren in grote mate kunnen verbeteren. Het gaat om een motie die impulsaankopen wil aanpakken en daarom een verplichte bedenktijd voor het aanschaffen van huisdieren oppert. De tweede motie betreft complexe honden in dierenasielen en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan en de derde motie moet het mogelijk maken de fok van ‘designerdieren’ terug te dringen.
Impulsaankopen, complexe honden en designerfok onder de loep bij Tweede Kamer

Motie 1: Bedenktijd aanschaf huisdieren

36 gemeenten verzochten de regering om een verplichte bedenktijd voor de aankoop van dieren te realiseren. Er worden nog altijd te veel impulsaankopen gedaan, waardoor huisdieren snel in het dierenasiel belanden of te vaak van baasje wisselen, wat veel onrust en stress veroorzaakt bij huisdieren. Frank Wassenberg van de PvdD diende de motie in. De regering gaat onderzoeken hoe een verplichte bedenktijd voor het aanschaffen van een huisdier kan bijdragen aan het terugdringen van impulsaankopen van dieren.

Motie 2: Multidisciplinair Landelijk Expertisecentrum voor Complexe honden

De tweede motie werd ingediend door Tjeerd de Groot van D66, met steun van Maurits Martels van het CDA. Al eerder berichtten we over ‘speciale zorg voor speciale honden’. Helaas belanden er steeds meer honden die agressief gedrag vertonen of betrokken waren bij bijtincidenten in het dierenasiel. Deze honden hebben intensieve training en specialistische zorg nodig. Reguliere dierenasielen kunnen deze zorg vaak niet goed bieden. Zij zijn bovendien ingericht op de tijdelijke opvang van huisdieren. ‘Complexe’ honden verblijven vaak lange tijd in het dierenasiel, wat niet goed is voor het welzijn van de hond. Een Multidisciplinair Landelijk Expertisecentrum voor Complexe honden zorgt ervoor dat er meer kennis komt over deze honden en dat er op een professionele manier mee gewerkt wordt. Dit heeft een positieve invloed op de hele hondensector en zou bijtincidenten drastisch moeten terugdringen. Er komt nu een onderzoek waarbij de regering samenwerkt met de Dierenbescherming en andere organisaties om uit te zoeken op welke manier en hoe zo’n centrum het beste werkt. Dit onderzoek loopt af in de zomer van 2019.


Motie 3: Het terugdringen van de fok van ‘designerdieren’

Honden die volgens een bepaald design gefokt worden, hebben vaak ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen. Zo hebben honden en katten met een te platte neus vaak ademhalingsproblemen of resulteren te bolle ogen bij honden in chronische hoofdpijn. Een aantal landen in Europa heeft regels opgesteld en maatregelen genomen om de fok, het houden en het tentoonstellen van ‘designdieren’ terug te dringen. William Moorlag van de PvdA diende met steun van Maurits van Martels van het CDA een motie in om te onderzoeken of de maatregelen van deze landen zich lenen voor de situatie in Nederland. Er wordt de komende tijd daarom onderzocht of er in Europees verband samengewerkt kan worden om de ‘designerfok’ te verminderen. In de zomer van 2019 reageert de Kamer op de resultaten van dit onderzoek.


De resultaten

De Dierenbescherming is blij dat deze belangrijke onderwerpen in de spotlights staan. We zijn benieuwd naar de resultaten en vinden dat het leven van vele gezelschapsdieren verbeterd kan worden.