Inspectiedienst treft doodzieke katten en kittens aan

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft bij een 72-jarige vrouw in een ernstig vervuilde, naar ammoniak stinkende woning in Roosendaal zo’n vijfendertig katten en kittens aangetroffen. Ook vond de inspectiedienst een overleden kat in een kelderkast.

Inspectiedienst treft doodzieke katten en kittens aan

Meer dan de helft van de dieren was slecht verzorgd en ernstig ziek, twee kittens waren zelfs nog maar ternauwernood in leven. De inspectiedienst heeft in overleg met de rijksdienst RVO ruim twintig dieren in bewaring genomen en overgebracht naar een opvanglocatie waar ze de juiste verzorging en tijdelijk onderdak krijgen. Alle gemaakte kosten zijn voor rekening van de eigenares. De dode kat is door de LID uit de woning gehaald. De dieren die achterblijven, zijn goed verzorgd en gezond. De vrouw heeft de opdracht gekregen het huis zo snel mogelijk te laten reinigen en krijgt binnen een aantal weken een hercontrole.

De inspecteur van de LID trof ook dit katje aan, dat nergens meer op reageerde.

Niesziekte

Veel van de meegenomen dieren hebben niesziekte. Voor dieren die verzwakt zijn is dit een ernstige kwaal die naast verkoudheid en ontstoken ogen kan leiden tot een longontsteking, slechte eetlust, uitdroging en in het ergste geval overlijden ze eraan. De twee kittens waren al zo verzwakt en uitgedroogd dat ze bij een dierenarts direct aan een infuus zijn gelegd. Alle dieren op de opvanglocatie staan onder toezicht van een specialist. Als bij hercontrole de opdracht tot reiniging van de woning niet is uitgevoerd, dan heeft dit verdere gevolgen voor de eigenaar van de katten. De rijksdienst RVO kan besluiten een dwangsom op te leggen of de LID opdracht geven te zorgen voor reiniging van de woning op rekening van de bewoonster. In het uiterste geval worden ook de overige dieren in bewaring genomen. De inspecteur heeft de lokale politie ingelicht over de zorgelijke situatie op het adres.