Jaarverslag 2021: resultaten in beeld

Wat hebben we bereikt in 2021? In ons jaarverslag maken we de balans op van het voorgaande jaar. Op financieel, maar ook op beleidsinhoudelijk gebied. Wat is goed gegaan en waar kan nog meer winst voor dieren behaald worden?

Jaarverslag 2021: resultaten in beeld