Jacht uit eigenbelang

‘Hèhè, eindelijk een eerlijk verhaal van een jager’, dacht ik toen ik afgelopen zaterdag in de Volkskrant het relaas van wetenschapper Geert Groot Bruinderink las. Jacht vindt niet plaats om verkeersoverlast en schade aan het land van agrariërs door wilde dieren te voorkomen. Nee, jagers jagen voor hun eigen plezier. De rest is voor hen bijzaak.

Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Jacht uit eigenbelang

En logisch ook, want waarom zou je grote aantallen dieren doden ten behoeve van schadebestrijding en het tegengaan van verkeersoverlast? Wetenschappelijk is het nut hiervan niet bewezen en bovendien is het helemaal niet nodig. Er zijn tal van diervriendelijker alternatieven waarmee overlast kan worden voorkomen.

Geen eerlijke kans

Om het doden van dieren te verantwoorden, beweren betrokkenen dat diervriendelijker middelen niet effectief zijn gebleken. Of te duur zijn. Of te arbeidsintensief. Maar de waarheid is dat deze middelen geen eerlijke kans krijgen. Provincies, die verantwoordelijk zijn voor de fauna, ondersteunen ze namelijk nauwelijks. En in de uitvoeringsplannen rondom dieren in het wild die jagers, agrariërs en terreinbeheerders samen opstellen, komen ze hoegenaamd niet terug. Dat is vanuit hun oogpunt gezien niet zo gek, want voor je het weet ben je je ontheffing voor het doden van dieren kwijt.

Diervriendelijkere middelen

De Dierenbescherming weet dat dieren die schade kunnen veroorzaken met enige inzet en moeite effectief worden verjaagd met diervriendelijkere middelen. Denk aan de agrilaser, robotvogels, goed getrainde honden, (virtuele) hekken en faunapassages. Om een effectieve inzet te realiseren is het allereerst van belang dat de uitvoering van het beheer niet alleen in handen is van een jager, die dieren vooral doodt omdat hij dat spannend en lekker vindt.

Daarnaast moeten de kosten voor toepassing van deze middelen eerlijk worden verdeeld over provincie, agrariër, veetransporteur, slachter of melkfabriek, supermarkt en consument. Alleen op deze manier wordt het onnodig doden van dieren voorkomen en ontstaat een samenleving waar mens en dier een plekje krijgen. Wie wil dat nou niet?

Jacht geeft dierenleed

Misschien omdat we dan een (h)eerlijk stukje scharrelvlees mislopen? Laat maar zitten, zegt de Dierenbescherming. Jacht geeft dierenleed. En het vlees hebben we helemaal niet nodig.