Keuring elektra moet brand in oudere stallen voorkomen

Er komt meer aandacht voor oudere stallen als het gaat om het voorkomen van brand. In het vandaag bekend geworden Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 is een periodieke keuring van de elektra in bestaande stallen opgenomen. De afgelopen jaren ging de aandacht vooral uit naar bouwvoorschriften in nieuwe stallen. Het nieuwe actieplan is het resultaat van een samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), de Dierenbescherming en het Rijk.
Keuring elektra moet brand in oudere stallen voorkomen

Verbeteringen doorvoeren

Volgens directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming is het actieplan een mooi resultaat van de samenwerking van de betrokken organisaties. “Maar we moeten nu doorpakken. Kortsluiting is de belangrijkste oorzaak van stalbranden. Laat dan nu binnen een jaar in alle stallen de elektra controleren en zorg dat alle geconstateerde tekortkomingen ook binnen een jaar verholpen zijn.” Er zijn nog twee aspecten waar de Dierenbescherming voortvarendheid wil zien: het gebruik van bliksemafleiders en sprinklersystemen. “Hevig onweer zorgt steeds vaker voor een stalbrand dus bliksemafleiders moeten er zo snel mogelijk komen. Ook goed werkende sprinklerinstallaties liggen voor de hand.” Voor beide opties is meer onderzoek nodig, zo staat in het nieuwe actieplan. Admiraal vindt dat dat nu snel afgerond moet worden.


Vervolg Actieplan Stalbranden 2012-2016

Het nieuwe actieplan is een vervolg op het eerdere Actieplan Stalbranden 2012 – 2016. In deze periode zijn onder meer de wettelijke eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt, is het bewustzijn bij veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot en is de registratie en het onderzoek van stalbranden verbeterd. De inspanningen van afgelopen jaren hebben nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren.

Brandveiliger maken bestaande stallen

Uit de evaluatie van het eerste actieplan blijkt dat goede stappen zijn gezet om stallen brandveiliger te maken, maar dat onverminderd doorgewerkt moet worden aan brandpreventie en bewustwording. In het nieuwe actieplan ligt de nadruk op het brandveiliger maken van bestaande stallen.