Knippen snavels bij pluimvee verboden vanaf 2018

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft bekendgemaakt dat er in 2018 een verbod komt op het knippen van snavels bij pluimvee. Ze komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om het welzijn van de miljoenen kippen, hanen en kalkoenen in Nederland te vergroten.
Knippen snavels bij pluimvee verboden vanaf 2018

Pluimveebedrijven branden het uiterste puntje van de snavels van pluimvee nu vaak weg met infrarood licht om te voorkomen dat dieren elkaar verwonden. Er wordt gewerkt aan andere preventieve maatregelen die er de komende jaren voor moeten zorgen dat het kaalplukken afneemt, aldus de staatssecretaris. Ze denkt daarbij aan ruimere huisvesting, meer afleidingsmateriaal en het fokken van rustige rassen.

Discussie over snavelknippen

De discussie over snavelknippen loopt al jaren – het verbod werd in 1996 aangekondigd - maar de eerste tien jaar wierp de pluimveesector steeds weer nieuwe bezwaren op. Vorig jaar werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin zij pleitte voor een vervroeging van het verbod naar 2015, terwijl de vorige staatssecretaris Bleker de sector tot 2021 de tijd had gegeven om met alternatieven te komen. Dijksma heeft nu voor de gulden middenweg gekozen: het verbod wordt in 2018 van kracht.

Succesvol knipverbod vergt tijd

Volgens de bewindsvrouw kan het niet nog sneller, omdat er geen goede alternatieven zijn. "We moeten het dierenwelzijn voor pluimvee vergroten, maar op een verantwoorde manier. Eerder een verbod invoeren, zorgt voor bloedbaden in stallen. Nu hebben bedrijven de tijd om werkende oplossingen te ontwikkelen, die het pikken tegengaan,” zegt ze. De Dierenbescherming is blij met deze maatregel, waar 56 miljoen hennen, hanen en kalkoenen van profiteren, maar ook met het uitstel van 2015 naar 2018. Een succesvol verbod vergt tijd, uitstel is dus ook in het belang van de dieren.