Landelijke Expertisecentrum Dierenmishandeling van start

Op woensdag 22 november is het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) gelanceerd. Het centrum gaat dierenartsen helpen om vroegtijdig vast te stellen of de dieren op hun behandeltafel op een 'normale' manier aan hun verwondingen zijn gekomen of dat er mogelijk sprake is van dierenmishandeling. De Dierenbescherming vindt het LED een goed initiatief dat kan helpen om meer dierenmishandeling op te sporen zodat instanties als de (dieren)politie en onze inspectiedienst er sneller en vaker iets aan kunnen doen.
Landelijke Expertisecentrum Dierenmishandeling van start

Het herkennen van mishandeling bij dieren is soms lastig. Zo zijn door de vacht blauwe plekken bijvoorbeeld minder goed zichtbaar dan bij mensen. Om hierbij te helpen combineert het LED kennis van gespecialiseerde dierenartsen en forensisch-medisch experts. Dierenartsen kunnen bij een vermoeden van dierenmishandeling een beroep doen op deze experts, zonder hierbij gegevens over de eigenaar van de dieren te delen. De specialisten van het LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen, ongelukken en gevolgen van gedrag door het dier zelf of andere dieren. De gecombineerde beoordeling van dit expertpanel zorgt voor diagnostiek die voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd geduid worden, en eigenaren onterecht worden verdacht. Vervolgens kan een dierenarts onderbouwd al dan niet een melding bij het landelijk meldpunt 144 doen.

Het herkennen van mishandeling bij dieren is soms lastig. Zo zijn door de vacht blauwe plekken bijvoorbeeld minder goed zichtbaar dan bij mensen. Foto: Shutterstock.

Relatie met huiselijk geweld

In Nederland zijn er sterke signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Amerikaans en Engels onderzoek toont dit verband ook daadwerkelijk aan. Naast het opsporen van dierenmishandeling kan het werk van het LED dus ook bijdragen aan het voorkomen van verder geweld achter de voordeur. In april van dit jaar schreven we al over een rapport van Bureau Beke (een van de initiatiefnemers van het LED) over het profiel van dierenmishandelaars. 'Het profiel van dierenmishandelaars is erg gevarieerd; er kan niet worden gesproken van dé dierenmishandelaar', was kort samengevat de conclusie.

Over het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

Drijvende krachten achter het LED zijn de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Bureau Beke en het Nederlands Forensisch Instituut. De oprichting is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de Koninklijke Hondenbescherming.