LID-inspecteur: 'We doen veel meer dan dieren in beslag nemen'

Bij de naam Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben veel mensen meteen de associatie: dieren in beslag nemen. Dat zien we onder meer aan reacties op sociale media onder berichten over het werk van de inspectiedienst. In beslag nemen is echter een laatste redmiddel, alleen voor als het echt niet anders kan. Het werk is er juist op gericht om een misgelopen situatie voor dier en mens te herstellen zodat deze weer op een goede manier samen kunnen leven. Kwade opzet, ja het bestaat, maar komt gelukkig relatief weinig voor. Veel vaker blijken persoonlijke problemen en/of gebrek aan kennis of geld de oorzaak van ontstaan dierenleed. Ook dan gaat de LID-inspecteur aan de slag, met resultaat, zoals deze week in Rotterdam bleek.
LID-inspecteur: 'We doen veel meer dan dieren in beslag nemen'

Melding van vervuilde woning

Begin maart kregen zowel de politie als de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) een melding over een mogelijk vervuilde woning in Rotterdam. Samen met de taakaccenthouder dierenwelzijn van de politie is de LID-inspecteur op het adres gaan kijken. Ze troffen daar inderdaad een zwaar vervuilde woning. Naast de bewoner leefden er drie katten en een hond te midden van afval en ontlasting. Geen van de kamers was voldoende schoon om leefbaar te noemen. Ongezond voor dier en mens.

Naast de bewoner leefden er drie katten en een hond te midden van afval en ontlasting.

Alleen zonder hulp

De bewoner bleek een lastige tijd achter de rug te hebben. Hij probeerde hulp te krijgen, maar dat was nog niet gelukt. De persoon bleek echt alleen te staan, zonder sociaal netwerk om hem te steunen. De inspecteur: "Deze man wilde heel graag maar liep tegen muren aan". Voor met name de hond, die speciale zorg nodig heeft, en voor de man zelf zou in beslag nemen van de dieren geen oplossing zijn. In overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is dan ook besloten om dat niet te doen.

Bestuursrecht en hulp

Er moest wel wat gebeuren en daarom is er voor de huisvesting bestuursrecht opgelegd. De bewoner moest binnen een gestelde termijn voor voldoende schone ruimte zorgen. De politie heeft bovendien hulpverlening voor de man ingeschakeld. De bewoner is door het bezoek van de agent en inspecteur in gaan zien dat het zo niet langer kon en is aan de slag gegaan om de situatie te verbeteren.

De bewoner had, ondanks forse lichamelijke beperkingen, ervoor gezorgd dat er twee ruimtes een stuk schoner waren.

Schoner en minder dieren

Op woensdag 24 maart is de LID-inspecteur opnieuw bij het adres langs gegaan om te kijken hoe het ervoor stond. De bewoner had, ondanks forse lichamelijke beperkingen, ervoor gezorgd dat er twee ruimtes een stuk schoner waren. Verder heeft de bewoner afstand gedaan van zijn drie katten. Die zijn naar de opvang gegaan en daar wordt binnenkort een nieuw thuis voor gezocht. Hierdoor heeft de bewoner de handen vrij om goed voor zijn hond te kunnen zorgen. Een dier is voor iemand alleen zijn hele wereld en in dit geval heeft de inspecteur er vertrouwen in dat ze samen verder kunnen. Er volgt nog een nieuw bezoek. Volgende week komt er voor de man zelf gelukkig ook hulp op gang.