LID neemt meer dan 70 verwaarloosde kippen in bewaring

De LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) heeft afgelopen vrijdag in overleg met de rijksdienst RVO 74 kippen in bewaring genomen bij een particuliere eigenaar in de gemeente Sittard-Geleen.

LID neemt meer dan 70 verwaarloosde kippen in bewaring

Op het erf trof de inspectiedienst ook enkele dode kippen aan. De vogels verbleven in oude, vervuilde hokken zonder water of voedsel en zaten onder de bloedluizen. Een besmetting met deze parasiet leidt tot veel stress en bloedarmoede bij de dieren en is zonder goede behandeling uiteindelijk dodelijk. De levende kippen zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar ze de juiste (medische) verzorging krijgen. De eigenaar draait op voor alle kosten voor vervoer, zorg en onderdak.

Waarschuwingen

De afgelopen maanden heeft de eigenaar meerdere waarschuwingen gekregen om de kooien schoon te maken, de kippen adequaat te verzorgen en te laten behandelen tegen bloedluis. Ondanks door de RVO opgelegde dwangsommen en andere bestuursrechtelijke sancties, leidde dit niet tot verbetering. Daarom is uiteindelijk besloten om alle dieren in bewaring te nemen.