Meer ruimte voor varkens in nieuwe plateaustal

Ruimtegebrek en verveling zijn belangrijke welzijnsproblemen voor varkens. De Dierenbescherming is daarom zeer tevreden met de introductie van een nieuw type ‘plateaustal’, dat deze week in Sterksel werd gepresenteerd. Het principe is simpel maar doeltreffend: creëer een extra etage, een plateau in de stal, zorg dat de varkens er makkelijk op kunnen lopen en je hebt het oppervlak met 25 à 40% vergroot!
Meer ruimte voor varkens in nieuwe plateaustal

Namens de Dierenbescherming zat programmamanager veehouderij Bert van den Berg in de projectgroep die het al langer bestaande principe van de plateaustal verder verbeterde. “Ik vind het erg goed dat juist vanuit de varkenshouderij zélf een projectgroep wordt samengesteld die zo’n plateau verder doorontwikkeld. De hele stal verbouwen of zelfs nieuwbouw is heel duur en zo’n plateau kun je ook in bestaande stallen aanbrengen”.

Beter Leven keurmerk

Dat is vooral handig als de varkenshouder wil meedoen aan het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming met één ster. Varkens moeten dan meer ruimte krijgen dan in de gangbare houderij. Maar het gaat bij de plateaustal niet alleen om de extra ruimte. Bert van den Berg benadrukt bijvoorbeeld het belang van de variatie in de leefomgeving van het varken.Wageningen Universiteit en Research (WUR) zegt daarover op haar site dat je daarbij kunt denken aan een groter aandeel dichte vloer en de mogelijkheid om de varkens meer plezier te laten beleven. Meer plezier krijgen ze door bijvoorbeeld een wroetbak/strooisel op het plateau. Maar ook het gebruik van diverse bodemmaterialen om op te liggen en de mogelijkheid om hokgenoten te ontwijken, vergroten het dierwelzijn.