Minister Schouten ontvangt rapport ‘25 jaar worstelen met ingrepen’

Maandag 23 april ontving minister Carola Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) uit handen van Gemma Willemsen van de Dierenbescherming (manager Programma’s & Lobby) ons rapport ‘25 jaar worstelen met ingrepen, hoe te stoppen met betwiste ingrepen in de veehouderij

Minister Schouten ontvangt rapport ‘25 jaar worstelen met ingrepen’
Minister Carola Schouten (LNV) neemt het rapport in ontvangst van Gemma Willemsen (Dierenbescherming, manager Programma's & Lobby).

Verminkingen in de vee-industrie

In de veehouderij is verminking aan de orde van de dag. Hierbij valt te denken aan het wegbranden van het puntje van de snavel van leghennen, het zogenaamde snavelkappen, om te voorkomen dat zij (uit pure verveling door het binnenblijven) elkaar pikken. Koeien worden gekoudmerkt, ook wel vriesbranden genoemd, waarbij met droogijs cijfers op een koe aangebracht worden ter identificatie. Varkens die zich niet goed voelen, bijvoorbeeld doordat ze gefrustreerd zijn door gebrek aan ruimte, reageren dit af door elkaar flink te bijten. Soms gebeurt dit tot bloedens toe. Om dit te voorkomen worden hun krulstaarten afgesneden met een heet mes.

25 jaar worstelen met ingrepen

In de veehouderij is het dus gebruikelijk dat lichaamsdelen van dieren ingekort, afgekapt, verminkt of in de groei belemmerd worden. Dit gebeurt in de meeste gevallen om de nadelige gevolgen te verhullen van eenzijdig fokken of van huisvesting die niet goed op het dier aansluit. De dieren worden op deze manier aangepast aan de omstandigheden, terwijl de omstandigheden aan het dier aangepast zouden moeten worden.
Daarom bracht de Dierenbescherming het rapport ’25 jaar worstelen met ingrepen’ uit. Hierin valt te lezen hoe wij ons nu meer dan vijfentwintig jaar inzetten voor het beëindigen van deze ingrepen.

Bij varkens wordt de krulstaart afgesneden ('gecoupeerd').

Noodzaak tot verandering

Van sommige verminkingen lijkt het eind in zicht als de minister daadwerkelijk besluit om voor 1 september een aantal ingrepen te verbieden. De Dierenbescherming lobbyt daarom als nooit tevoren bij de overheid en de veehouderij om deze verminkingen te stoppen. Dit doen we door goede alternatieven te bieden, zoals beschreven wordt in onze nota. Om de noodzaak hiervan extra kracht bij te zetten, werd dit rapport aangeboden aan minister Schouten.

Wil je meer weten, raadpleeg dan zeker ons rapport zodat je het hopelijk met ons eens bent: het is de hoogste tijd dat deze wantoestanden een halt toegeroepen wordt . Stop de verminking in de veehouderij en sluit je aan!