Minister Staghouwer te afwachtend in hittestressdossier

Minister Staghouwer van Landbouw gaat voorlopig niets wettelijk regelen voor de dieren die op veetransport moeten naar het slachthuis tijdens warme dagen. Daarmee geeft hij geen gehoor aan onze oproep samen met Eyes on Animals, maar ook niet aan de aangenomen moties om de grens waarboven geen transport mag plaatsvinden te verlagen naar 30 °C, en om een maximale wachttijd van 15 minuten bij het slachthuis in te stellen.

Minister Staghouwer te afwachtend in hittestressdossier

Dieren lijden onder hittestress

Het warme weer van de afgelopen zomers zorgt voor veel leed bij miljoenen dieren in de vee-industrie. Beelden van Eyes on Animals laten oververhitte, naar adem snakkende varkens en kippen zien die in bloedhete veewagens lang moeten wachten tot ze eindelijk worden uitgeladen. Hitteprotocollen zijn de afgelopen jaren wel iets aangepast maar zijn te vrijblijvend en schieten tekort. Het Plan van Aanpak Hittestress dat de minister heeft gepresenteerd voor de veehouderij bevat weinig nieuws. De kritiek van de Dierenbescherming blijft dat de onderdelen te vrijblijvend en niet ambitieus genoeg zijn. Daarom moeten maatregelen wettelijk worden vastgelegd.

Grens moet naar 30 °C

Minister Staghouwer geeft aan dat het niet eenduidig wetenschappelijk te onderbouwen is dat bij een temperatuur van 30 °C voor alle diertransporten, voor alle diersoorten van alle leeftijden, bij alle variaties van luchtvochtigheid die in Nederland voorkomen, een duidelijk risico bestaat op hittestress. Daarom wil hij eerst het advies van de European Food Safety Authority (EFSA) over dierenwelzijn tijdens transport afwachten. Dat advies wordt deze zomer verwacht. Voor de komende zomer worden dus zeker nog geen strengere normen gesteld. Een kwalijke zaak. Er zijn genoeg conclusies te trekken uit eerdere onderzoeken.

Zo schreef EFSA al in 2004 dat de temperatuur in veewagens voor varkens tussen de 10 en 25 °C zou moeten zijn. In het rapport van het Bureau voor Risicobeoordeling & onderzoek uit 2020 staat dat vleesvarkens een thermo neutrale zone van 16 tot 22,9 °C hebben, en vleeskuikens van 8 tot 18 °C, en dat hittestress lijkt te ontstaan tussen 25 en 30 °C. Hieruit blijkt wel dat 35 °C veel te hoog is. De grens zou maximaal 30 °C, en voor vleesvarkens en vleeskuikens het liefst nog lager, moeten zijn.

Wachttijd maximaal 15 minuten

Ook roepen we al langere tijd op dat de wachttijd bij het slachthuis maximaal 15 minuten zou moeten zijn, omdat juist tijdens het stilstaan (vaak in de volle zon) de temperatuur in de wagens snel oploopt. De minister verwijst voor dit punt naar de Europese wetgeving inzake transport en doden van dieren, en naar de sectorprotocollen. Het probleem met de EU-wetgeving is dat hier open normen in staan, waarop het zeer lastig is voor de NVWA om te handhaven. De sectorprotocollen bevatten alleen vrijblijvende richtlijnen. In het Plan van Aanpak Hittestress is opgenomen dat de sector knelpunten en goede praktijken moet onderzoeken, zodat wachtrijen worden voorkomen. Dit is echt te vrijblijvend en daarom blijven we vragen om ambitieuze, handhaafbare normen.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij