Stop hittestress tijdens veetransport

De steeds warmer wordende zomers zorgen bij miljoenen dieren in de vee-industrie voor veel leed.

Hittestress tijdens veetransport

Het warme weer van de afgelopen dagen zorgt voor veel leed bij miljoenen dieren in de vee-industrie. Het transport naar het slachthuis is vaak dieronterend. Beelden van Eyes on Animals laten oververhitte, naar adem snakkende varkens en kippen zien die in bloedhete veewagens urenlang moeten wachten tot ze eindelijk worden uitgeladen.

Update: deze actie is afgerond
We hebben het streefbedrag gehaald! Dankzij jullie kunnen wij nu billboards plaatsen rondom de Tweede Kamer én op het grote scherm in Den Haag Centraal het filmpje over hittestress laten zien. Dankzij jullie kunnen politici niet langer meer wegkijken! Wat een geweldig resultaat, dank je wel! Omdat we overweldigd zijn door jullie donaties, willen we nu doorpakken en gaan we verder met de crowdfunding zodat we ook doelgericht kunnen adverteren. Zo kunnen politici écht niet meer om ons heen!

Vooral het transport naar het slachthuis is vaak dieronterend. Videobeelden laten opeengepakte varkens en kippen zien die in bloedhete veewagens lang moeten wachten tot ze eindelijk worden uitgeladen. Ze verdienen op hun laatste reis meer respect en betere bescherming tegen hittestress.

Daarom roepen wij, samen met Eyes on Animals, de politiek op minimaal drie zaken wettelijk vast te leggen:

1. Verlaag de beladingsgraad van veewagens

Vanaf een omgevingstemperatuur van 21°C moet de beladingsgraad van varkens, pluimvee, schapen, geiten, runderen en kalveren met 10% omlaag en vanaf 25°C met 20%.

2. Verplicht koeling in veewagens

Dieren mogen vanaf 21°C uitsluitend vervoerd worden in veewagens die voorzien zijn van mechanische ventilatie en vanaf 30°C alleen nog in veewagens voorzien van airconditioning. De mechanische ventilatie en de airconditioning moeten minstens 4 uur onafhankelijk van de motor kunnen draaien en er dient een back-up systeem in de veewagen aanwezig te zijn.

3. Stel een maximale wachttijd bij slachthuizen in 15 minuten in

Slachterijen en transporteurs moeten de wachttijd op het slachthuis tot de start van het uitladen beperken tot maximum 15 minuten (incl. rondrijden rond slachthuis). Bij veel slachterijen kan dit worden gerealiseerd door de wachtruimte te vergroten, maar ook een betere aanvoersplanning of minder aanvoer (en dus minder slachten) in de zomer kunnen hierbij helpen.

Foto van Eyes on Animals.

Pak het probleem nu echt aan

Twee jaar geleden sloegen we al alarm en brachten we het rapport ‘Op de bres tegen hittestress’ uit met 10 verbeterpunten. We vroegen het publiek een petitie te tekenen om onze punten kracht bij te zetten. Hier werd door ruim 43.000 mensen gehoor aan gegeven. Sindsdien zijn er door transporteurs en slachterijen een aantal maatregelen doorgevoerd. Die worden echter pas vanaf 27°C genomen en helpen niet of onvoldoende. Nog steeds zie je varkens en kippen snakken naar verkoeling in overvolle veewagens wachtend voor slachthuizen. De aanpak met vrijblijvende protocollen schiet tekort. En de huidige wetgeving biedt de dierenwelzijnscontroleurs van de NVWA onvoldoende handvatten om de dieren te hulp te schieten. Dat blijkt ook weer uit beelden van afgelopen zomer, gemaakt door Eyes on Animals, waarbij wederom ernstige hittestress werd geconstateerd.

Foto van Eyes on Animals.

Nog steeds worden dieren op tropisch hete dagen vervoerd, dicht opeengepakt, in niet gekoelde veewagens. Nog steeds moeten dieren in stilstaande veewagens in de brandende zon buiten het slachthuis wachten tot ze uitgeladen kunnen worden. Dit moet stoppen! Daarom roepen we de minister op het probleem nu echt goed aan te pakken en minimaal onze drie punten wettelijk vast te leggen.

De Dierenbescherming en Eyes on Animals hebben hun rapport ‘Op de bres tegen hittestress’ geactualiseerd. Zie hier het nieuwe rapport met de 10 in de wet op te nemen verbeterpunten.
Rapport 'Op de bres tegen hittestress' - Update 2021

Laat de dieren niet stikken! Steun onze oproep aan de politiek!

Dieren verdienen het om met respect behandeld te worden. Ook als het extreem heet is en ze in de laatste uren van hun leven verkeren. We willen de politiek wakker schudden en hebben daarbij jullie hulp nodig. Help mee!

Foto van Eyes on Animals.

Hittestress-meetlat

Naast de update van het rapport ‘Op de bres tegen hittestress’ uit 2019 heeft Eyes on Animals ook in kaart gebracht welke maatregelen slachterijen tegen hittestress zoal hebben genomen of nog zouden moeten nemen. In het rapport ‘Hittestress-meetlat’ zijn de recente inspectiebevindingen van Eyes on Animals te vinden bij verschillende slachterijen in Nederland, Duitsland en België. De bevindingen geven inzicht in waar de wachttijden nog te lang zijn, welke noodmaatregelen slachterijen hebben getroffen voor dieren die buiten in stilstaande trucks moeten wachten en waar er (verdere) verbetering nodig is.

Bekijk het rapport 'Hittestress-meetlat' hier.