Mogelijk gemeentelijke chipplicht voor katten

Op woensdag 7 februari is, tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn in de Tweede Kamer, op initiatief van Tjeerd de Groot van D66 een motie ingediend die het mogelijk moet maken voor gemeenten om het chippen van katten verplicht te stellen. Er lijkt een meerderheid in de Kamer voor de motie te zijn, maar het moet tijdens een volgend overleg nog blijken of de motie ook echt wordt aangenomen. De Dierenbescherming hoopt van wel, want we zijn hier groot voorstander van. Een chip zal er onder meer voor zorgen dat zwervend aangetroffen katten sneller met hun baasje herenigd kunnen worden.
Mogelijk gemeentelijke chipplicht voor katten

Het voorstel dat gemeenten de kans geeft om een chipplicht voor katten in te voeren was gisteren groot nieuws. Dat is mooi, want alleen dat al heeft waarschijnlijk veel mensen aan het denken gezet. En dat is nodig ook. "Wij schatten toch wel in dat 80% van de gevonden katten geen chip heeft", vertelde Perta Elbers, beheerder van Dierenopvang Haarlemmermeer, in een reportage in het NOS Journaal. De katten die wel een chip hebben en waar de registratie van in orde is kunnen snel weer naar huis, voor de overige katten duurt dat langer of moet een nieuw baasje gezocht worden.

Minder zwerfkatten

We denken dat een chipplicht (toekomstige) eigenaren ook bewuster maakt van zijn/haar zorgplicht voor de kat. Het dier wordt 'op de naam van de eigenaar' gezet. Dan is het nog duidelijker dat die dus ook de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van het dier op zich neemt. Het anoniem dumpen van een kat wordt op deze manier ook een stuk moeilijker. De eigenaar is immers zo te achterhalen. We rekenen er dan ook op dat het chippen op termijn helpt bij het terugdringen van het aantal zwerfkatten in ons land.