Nachtelijke keuring slachtvee bij hitte niet mogelijk?

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat we door de klimaatverandering steeds vaker met perioden van tropisch hete dagen te maken krijgen en dat dit voor het welzijn van dieren die naar het slachthuis worden vervoerd een ramp is. Dit voorjaar maakten wij samen met Eyes on Animals het rapport “Op de bres tegen hittestress” over deze ramp en wat daaraan te doen. Het invoeren van een tropenrooster en minder dieren per keer in een veewagen vervoeren zijn belangrijke eisen uit dit rapport, die in een breed gesteunde petitie werden voorgelegd aan het ministerie van Landbouw. Vandaag blijkt dat er wel een wil lijkt te zijn om rekening te houden met het welzijn van dieren op weg naar het slachthuis, maar dat er geen inspecteurs zouden zijn om ’s nachts keuringen uit te voeren als het beduidend koeler is.

Nachtelijke keuring slachtvee bij hitte niet mogelijk?

Systeem is vastgelopen
Hierdoor zien slachterijen zich gedwongen ook op momenten van de dag dieren aan te voeren en te slachten dat het dierenwelzijn vanwege de hitte niet goed kan worden gegarandeerd. De Dierenbescherming ziet hierin een bevestiging van het feit dat het hele systeem van vleesproductie te massaal is en bij het minste en geringste vastloopt.

De op één na grootste vleesverwerker in Nederland, Van Rooi Meat uit Helmond, zou bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een verzoek voor vervroegde keuring hebben ingediend zodat om middernacht al begonnen kan worden met slachten. De NVWA zegt dat verzoek echter niet te kunnen inwilligen omdat er geen medewerkers van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) aanwezig kunnen zijn om de karkassen te controleren.

Verbaasd

Lesley Moffat van Eyes on Animals, die dit jaar wederom ook namens de Dierenbescherming controleert bij slachthuizen, verbaast zich over de gang van zaken en zegt tegen de NOS: "Inmiddels hebben zoveel dieren geleden, het duurt veel te lang terwijl het een enorm probleem is. Het lastige is: wij weten niet wie verantwoordelijk is. Wij hebben bijvoorbeeld nooit een rechtstreekse reactie gehad van de KDS of het klopt wat er wordt beweerd. Veel andere beroepen kunnen 's nachts wel werken. Een politieman kan niet zeggen: ik kom mijn bed niet uit. Waarom hier dan wel?".

De Dierenbescherming sluit zich hierbij aan en concludeert dat er heel snel duidelijkheid moet komen. Er zijn door de Tweede Kamer naar aanleiding van ons rapport onlangs al schriftelijke vragen gesteld aan Minister Schouten over de situatie rond het vervoer van slachtvee bij hitte. We dringen er op aan dat de bewindsvrouw nu ingrijpt om nachtelijke keuring bij hitte door NVWA en KDS mogelijk te maken.