Natte parels voor de zwijnen

In de nieuwe Wet natuurbescherming krijgen provincies belangrijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van de natuur en daarmee ook de zorg voor beschermde diersoorten. Ik vraag me alleen af of dat wel aan de provincies besteed is.
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Natte parels voor de zwijnen

In mijn vrije tijd pak ik graag de racefiets. Een van mijn vaste routes is een rondje om een door de provincie aangewezen natuurgebied. Deze Lage Vuchtpolder, net boven Breda, is zelfs een heuse 'natte natuurparel', ofwel een bijzonder, kwetsbaar natuurgebied met 'natte' natuur. Afgaande op de website van het waterschap is het gebied hier en daar verdroogd en is de waterkwaliteit niet geweldig. Toch wordt deze provinciale parel gekoesterd. Dit zou de indruk kunnen geven dat de provincies dan ook wel zorgvuldig om zullen gaan met de bescherming van dieren.

Nieuwe Wet natuurbescherming
Dat denkt de wetgever blijkbaar ook, want in de nieuwe Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking treedt, krijgen de provincies belangrijke verantwoordelijkheden toebedeeld met betrekking tot natuurbescherming. Inclusief de zorg voor beschermde diersoorten. Vraag is echter of een en ander wel besteed is aan de provincies.

Meer dieren op bestrijdingslijst
Vooralsnog heb ik de indruk dat het juist niet de goede kant op gaat. Met oog op de nieuwe wetgeving moeten de individuele provincies zelf ook nieuwe regels opstellen. En wat blijkt? Er worden méér dieren op bestrijdingslijsten geplaatst dan voorheen. Vangst- en dodingsmiddelen worden daarbij zeer ruim toegestaan. Sterker nog, de gezamenlijke provincies hebben eerder bij het ministerie een lange wensenlijst ingediend met alle denkbare vangst- en dodingsmiddelen die zij graag in de wet zouden willen zien. Vogels doodslaan met stokken. Gebruik van geavanceerde nachtzichtapparatuur bij bejaging. Het alsnog mogelijk maken van grootschalige vergassing van ganzen. De provincies hebben er blijkbaar veel zin in om te gaan 'beschermen'.


Nog een observatie. Gebaseerd op de huidige regelgeving worden momenteel ontheffingen afgegeven die doorlopen als de nieuwe wet al van kracht is. Vossen bestrijden met behulp van kunstlicht mag bijvoorbeeld onder de nieuwe wet niet meer. Maar Zuid-Holland heeft recent ontheffingen afgegeven die dit nog tot zeker medio 2017 mogelijk maken.

Geen belang dierenwelzijn
De Wet natuurbescherming beoogt ook om jacht en faunabeheer maatschappelijk beter te verantwoorden. Dat moet gaan gebeuren door meer transparantie, waaronder een verbreding van de Faunabeheereenheden (FBE's) met maatschappelijke organisaties. Het belang 'dierenwelzijn' is nu niet vertegenwoordigd in de FBE-besturen. Tijdens de behandeling van de Wet natuurbescherming werd de Dierenbescherming dan ook telkens genoemd als partij die hieraan invulling zou kunnen gaan geven.

Onze deur staat open
Wij nemen onze verantwoordelijkheid graag, dus een eerste stap zou zijn om het gesprek aan te gaan. Onze deur staat open! Van de zijde van de provincies blijft het echter vooralsnog angstaanjagend stil. We krijgen hier en daar zelfs signalen dat inmiddels jacht-georiënteerde organisaties zijn benaderd voor deze maatschappelijke rol.

Een goed maar vooral wat treurig voorbeeld van mijn indruk dat de provincies het juiste gevoel voor natuur- en dierenbescherming nog niet helemaal te pakken hebben, kwam vorige week uit Limburg. Daar zocht men de publiciteit vanwege de ervaren overlast door 'probleembevers'. Probleembevers?! Jazeker, de bevers knagen bomen om, maken dammen in zijriviertjes van de Maas en hebben inmiddels zo’n beetje alle geschikte bever-territoria in Limburg bezet. Moedeloos vroeg Limburg de andere provincies om wat bevers over te nemen. Die wezen er echter terecht op dat de Limburgse beverstand zichzelf op natuurlijke wijze moet reguleren. En nu dreigt de kogel voor Ed en Willem B. Geschoten wegens succes.

Ik heb het in de officiële soortenlijsten nog eens nagezocht en inderdaad, de Castor problematicus is geen officieel beschermde diersoort. Maar even serieus. Als een 'natte natuurparel' eigenlijk wat uitgedroogd is, dan is de provincie er nog steeds beretrots op. En terecht! Maar als een bever doet wat een gezonde bever nu eenmaal doet, namelijk knagen, dammen bouwen en tussendoor wat babybevers maken, dan is dit blijkbaar too much en 'moet' er ingegrepen worden.

Het geschetste gedrag van de provincies heeft ook een naam: Probleemdenken. Zou zo'n houding zijn wat de inwoners van hun provincie verwachten als het aankomt op een afgewogen, verantwoorde natuurbescherming?

Ik fiets daar in ieder geval liever heel snel met een grote boog omheen.