Nederland als koploper naar een Europa zonder dierproeven?

Staatssecretaris Van Dam heeft het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) gevraagd aan te geven hoe Nederland in 2025 internationaal koploper kan worden in wetenschap zonder dieren door dierproeven af te bouwen. Op donderdag 15 december heeft Van Dam het rapport ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ in ontvangst genomen. Het NCad geeft hierin aan dat het mogelijk is om wettelijk verplichte dierproeven voor 2025 af te bouwen. Voor andere typen onderzoek is er meer tijd nodig, maar er kunnen wel veel minder dieren gebruikt worden. Verder adviseert ze dat de overheid de regierol hierbij moet nemen. De Dierenbescherming is het hier van harte mee eens.

Er is in Nederland onafhankelijke sturing nodig op dit verandertraject dat moet worden ingezet in wetenschap, onderzoek, onderwijs en industrie. Daarom vinden ook wij het van groot belang dat de overheid die regierol op zich neemt. Nederland moet volgens ons ook een sterke inbreng hebben binnen de EU en daar pleitbezorger zijn van een traject richting proefdiervrij onderzoek.

Advies Proefdiervrij Onderzoek_LB from speedcartooning on Vimeo.

De ‘O’ van Overtolligheid

Het rapport van het NCadheeft het over de 3V’s (Vervangen, Verminderen en Verfijnen) die horen bij het ‘Nee, tenzij-principe’ in de Wet op de Dierproeven. Wat daarnaast doorklinkt in het rapport is de ‘O’ van Overtolligheid. Ervan uitgaan dat experimenten met dieren niet nodig zijn, is een heel ander uitgangspunt dan ervan uitgaan dat ze wel nodig zijn, maar dat het beter moet. De Dierenbescherming vindt juist deze ‘O’ erg belangrijk om op termijn geen enkel dier meer bloot te hoeven stellen aan de stress, pijn en ander leed waar dierproeven nu eenmaal mee gepaard gaan.

Bloeddrukmeting anno 1700De eerst genoteerde meting gebeurde niet door een arts, maar door de priester Stephen Hales (1677–1761), die enorm in wetenschap en fysiologie geïnteresseerd was. In 1733 stak hij een lange, holle, koperen buis in de nek arterie van een paard.


Dierproeven niet meer nodig

Er is veel gebeurd sinds er rond 1700 baanbrekend en heartbreaking onderzoek naar bloeddrukmeting op paarden werd gedaan. Er zijn veel goede initiatieven, denk aan de winnaars van onze Lef in 't Lab-prijs, en er wordt in het veld serieus kritisch gekeken naar het gebruik van dieren. Het advies van het NCad sterkt in de overtuiging die ook de Dierenbescherming heeft dat op afzienbare termijn proeven met dieren niet meer nodig zijn.