Nederland Paardenland

Op sportgebied blinkt Nederland al decennia lang uit. Of het nu voetbal is (was), atletiek, hockey, schaatsen, zwemmen of paardensport; wij doen het zeer goed. Onze topprestaties in de paardensport leiden er onder andere toe dat de paardenwereld naar ons kijkt. Hoe trainen wij onze paarden
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Nederland Paardenland

Huisvesting en verzorging

Een groot deel van het welzijn van onze paarden, topsport of niet, zit hem in de huisvesting en verzorging. Hebben ze voldoende bewegingsruimte? Zit er niet te veel tijd tussen de avond- en ochtendvoerronde? En kunnen ze elkaar zien wanneer ze eten, drinken of liggen? Hoe logisch het antwoord op deze vragen zou moeten zijn, zo is de praktijk helaas niet altijd. Het komt nog steeds veel voor dat paarden nog niet eens één uur per dag uit hun krappe box komen. Of dat paarden zich niet of nauwelijks in het gezelschap van een ander paard bevinden, omdat ze in hun eentje gehouden worden óf op een saaie muur uitkijken.

Vermenselijken

Paarden eten het liefst een stevig ontbijt, lunch en avondeten. Als het regent of koud is staan ze graag warmpjes en droog op stal en ’s nacht kunnen ze heerlijk rustig in hun box slapen. Toch? Nee, niets is minder waar. Paarden zijn geen mensen. Dat klinkt logisch, maar er worden veel menselijke behoeften en emoties op het paard gespiegeld. Deze misvattingen liggen ten grondslag aan het maken van verkeerde keuzes voor het paard, ondanks de beste bedoelingen. Wij leren elk jaar weer iets meer over het paard, waardoor onze handelingen van vandaag morgen in een ander daglicht staan. In principe niets om je voor te schamen, zolang we er maar van leren!

Verandering

Het afgelopen jaar heb ik de paardenwereld als ‘gesloten’ leren kennen. Verandering ten behoeve van het paardenwelzijn is niet vanzelfsprekend, zeker als het een ingrijpende verandering qua geld, denk- of werkwijze is. Dit is best verwonderlijk omdat het paard, naast de hond en kat, wellicht het meest geliefde dier in ons land is. In de veehouderij is men het laatste decennia al tot inkeer gekomen dat sociaal contact voor de dieren belangrijk is. Gevolg is dat de kistkalveren en legbatterijen zijn verdwenen. Bij onze paarden blijft het echter nog steeds een probleem. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zweden waar volgens de wet de boxen dusdanig moeten zijn gebouwd dat de dieren elkaar kunnen zien, horen en er sociaal contact mogelijk is.

Er zijn in Nederland gelukkig ook genoeg mensen die wél vooruitstrevend zijn. Zij zetten zich met hart, ziel en portemonnee in om een positief verschil te maken voor onze paarden. Tot dusverre krijgen deze prachtige initiatieven helaas nog te weinig aandacht en draagvlak. Dat willen wij bij de Dierenbescherming veranderen, want elke positieve ontwikkeling voor het paard is ons wat waard!

Trots op Keurmerk Paardenwelzijn

Een prachtig voorbeeld is het Keurmerk Paardenwelzijn (KPW), dat in nauwe samenwerking met de Dierenbescherming is ontwikkeld. Het keurmerk geeft invulling aan de Welzijnsmonitor Paard, dat in opdracht van de Dierenbescherming, Sectorraad Paarden en onze overheid, door de Wageningen Universiteit is geschreven. Bij KPW staat het paard centraal en wordt onafhankelijk getoetst of een manege, stal of pension goed genoeg is om het welzijn van hun paarden te borgen. Een zeer benodigde transparantie, want weet jij precies hoe gelukkig jouw paard is als jij het overgrote deel van de tijd er niet bent?Dankzij initiatieven als KPW kan Nederland nu ook uit gaan blinken op het gebied van paardenwelzijn. En als een initiatief als dit in ons land kan slagen, dan kan ik met trots stellen dat Nederland een écht paardenland is.